Saharawierne bliver overset i forhandlinger

Afrika Kontakt har skaffet liste som Udenrigsministeriet fastslog ikke eksisterede.

I forsøget på at få en ny fiskeriaftale med Markko, inddrager EU-Kommissionen civilsamfundet i Marokko og Vestsahara. Men EU vil ikke oplyse hvem de mødes med. Her er listen.
30. maj 2018

I kategori

I kategori:
Liste over organisationer EU har konsulteret i processen om en ny handels- og fiskeriaftale

1. Political actors concerned

Presidents of the two Southern Regional Councils:

Mr. Yanja El Khattat, President of the Dakhla-Oued Edahab Regional Council

Mr. Sidi Hamdi Ould Errachid, President of the Regional Council Laayoune-Sakhia Al Hamra.

Parliamentarians from Western Sahara * Brahim Daaif, PJD Parliamentarian

* Mouay Zoubeir Habbadi, MP MP

Other actors concerned:

* Mr Mohamed Sidati, Represenent Frente Polisario

2. Economic operators

1. Agriculture Sector

* Saharawi Association Gold Development and Investments

* Agricultural Chamber of Daklha Oued-Eddahab Region

* Agida Dakhla economic interest group

* Ajban Dakhla Cooperative

* Halib Sakia El Hamra Cooperative

* Al Joud Cooperative

2. Fishing Sector

* National Institute of Halieutic Research * Chamber of Maritime Fisheries

3. Various economic agents

* OCP Group (and the Phosboucraa Foundation) * The South Agency

3. Associations working in the field of Human Rights

* National Council of Human Rights

* The Sahara Observatory for Peace, Democracy and Human Rights

* The Independent Commission for Human Rights

* Moroccan Association of Human Rights

4. Organizations that did not accept the proposal for a meeting as part of the exercise:

* Sahrawi Association of Victims of Human Rights Violations

* Al Ghad Association for Human Rights * Western Sahara Campaign

* Western Sahara Resource Watch

* Independent Diplomat

* As part of this exercise, and following a letter signed by 85 Saharawi associations on February 3, 2018 concerning the amendment of the protocols, the EEAS also proposed on February 7, 2018 to have a reconciliation with a representation of this civil society Saharawi signatory. This invitation was not answered positively.

I et svar på Søren Søndergaards ønske om at få indsigt i hvilke organisationer der ville blive konsulteret i forbindelse med en ny landbrugsaftale mellem EU og Marokko svarede Udenrigsministeriet følgende: "kommissionen har oplyst, at man ikke agter at udsende en liste over den kreds, der konsulteres i forbindelse med tilpasning af landbrugsaftalen men, at oplysninger om hvem, der er blevet konsulteret vil indgå i den rapport, Kommissionen ventes at aflægge ved afslutning af forhandlingerne om tilpasning af landbrugsaftalen."

Listen med disse parter er dog kommet i hænderne på Afrika Kontakt, og det er sørgelig læsning.

Konsultation er ikke nok

På listen finder man, noget overraskende for dem selv, Polisario, den FN anerkendte repræsentant for saharawierne. Polisario erklærer dog selv at det møde de havde med EU d. 5/2 2018 ikke var en del af konsultationsproces omkring en ny landbrugsaftale, men at de på mødet fordømte EUs beslutning om at lave aftaler med Marokko der involverer Vestsahara, og derved ikke var en del af nogen formel konsultation.

Kun organisationer som var godkendt af den marokkanske myndigheder var indbudt til møde med EU - dette begrænser naturligt nok tilstedeværelsen af pro-Polisario organisationer der opererer i den besatte del af Vestsahara. To grupper er dog blevet inviteret til møder, nemlig ASVDH og Al Ghad, men disse organisationer har udsendt pressemeddelelser hvori de erklærer at de ikke ønsker at mødes til forhandlinger med EU og dermed være med til at undergrave deres egen ret til selvbestemmelse. Endvidere er ingen organisationer fra flygtningelejrene i Algeriet blevet konsulteret. Dette på trods af at der pt. befinder sig over 150.000 saharawier der.

Besættelsesmagten konsulteret

På listen finder man til gengæld en række organisationer og personer som er afficeret med den marokkanske besættelsesmagt. Bl.a. marokkanske politikere og præsidenterne af det marokkanske råd for de sydlige provinser – parter som absolut ikke taler saharawiernes sag.

Ydermere er der blevet konsulteret flere grupper med økonomiske interesser på trods af at EU-domstolen i sin dom fra d. 21/12 2016 fastslog at økonomiske interesser ikke kan være med til at afgøre legaliteten i en ny aftale. Bl.a. er det af Marokko statsejede fosfat selskab OCP Group, som flere europæiske investorer har sat på deres eksklusionsliste grundet brud på international lov.

At Marokko styrer hvilke organisationer der skal involveres i konsultationen omkring en ny aftale, og at marokkanske embedsmænd bliver konsulteret i processen om en ny landbrugsaftale der kommer til at gælde for det besatte Vestsahara er under al kritik. Marokko har ingen bemyndigelse til at lave aftaler på vegne af saharawierne – noget som er blevet fastslået af EU-domstolen op til flere gange.

Hvis EU ønsker at respektere dommene fra EU domstolen, så er det ikke nok blot at konsultere forskellige grupper, hvoraf hovedparten repræsenterer besættelsesmagten. EU skal både have den oprindelige befolknings accept, og endvidere skal denne befoklings skal drage fordel af udnyttelsen af deres ressourcer. Listen over inddragne parter viser at dette ikke kommer til at ske.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev