Afrika Kontakt søger nye aktivister til feministisk projekt i Zimbabwe

Afrika Kontakt søger aktive til at indgå i udviklingen af et nyt projekt i Zimbabwe i samarbejde med den feministiske kvindeorganisation, Institute for Young Womens Devleopment (IYWD).
12. februar 2018

Institute for Young Womens Devleopment (IYWD) har de sidste syv år kæmpet for at gøre op med det mandsdominerede politiske system i Zimbabwe, og for unge kvinders mulighed for at tage aktivt del i de politiske beslutningsprocesser. Afrika Kontakt har siden 2011 støttet mobiliseringen af kvinderne og udviklingen af organisationen. Nu skal vi i gang med at søge om et nyt udviklingsprojekt sammen med IYWD.  Det nye projekt bygger videre på arbejdet med at mobilisere og styrke kvinder fra landdistrikters muligheder for at deltage i politiske beslutningsprocesser og opbygge troen på, at et andet Zimbabwe er muligt. Som en del af gruppen kommer du til at være med til, at udvikle det nye projekt i samarbejde med IYWD. Det kommende projekt vil have særligt fokus på feministiske perspektiver som en central del af kampen mod global ulighed og undertrykkelse. I Afrika Kontakts nye strategi for 2016-2020 er der et øget fokus på feminisme, og i samarbejde med IYWD skal dette projekt være med til at udvikle vores arbejde med feminisme, både i vores partnerskaber og aktiviteter i Danmark.

Som en del af IYWD gruppen indgår du i arbejdet med:

  • At udvikle og færdigøre den fælles projektansøgning for det nye projekt med deadline i september, samt indgå i opstarten af dette projekt.
  • At planlægge og afvikle vores partners besøg i maj og ved vores partnerseminar i august.
  • At udvikle og udføre fælles feministiske aktiviteter, herunder strategiudvikling og samarbejder mellem bevægelser i det globale syd og nord.
  • Løbende at monitorere og støtte implementeringen af vores fælles partnerskabsprojekt med blandt andet projektbesøg i Zimbabwe.
  • Research i forhold til udviklingen i Zimbabwe.

 

Vi søger personer der:

  • Har viden om eller interesse for globale problemstillinger, feminisme og politisk projektarbejde.
  • Har tid og lyst til at starte et nyt projekt sammen med IYWD og deltage aktivt i vores arbejdsmøder hver anden uge, med mere arbejde op til deadlines.
  • Har viden om Zimbabwe opnået igennem studie, praktik, rejser eller frivilligt arbejde er en fordel, men ikke en forudsætning.
  • Har mulighed for at være en del af arbejdsgruppen i minimum et år.
  • Kompetencer indenfor projektarbejde eller fundraising har særlig interesse.

 

Om Afrika Kontakt

Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende ændringer i det globale system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder, der er for at ændre dem. 

Har du lyst til at blive aktiv, så skriv en mail, hvori du skriver lidt om dig selv til: info@afrika.dk


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev