Bliv aktiv

Afrika Kontakt søger nye aktivister til forårets handelskampagne

Kampagnegruppen arbejder sammen med vores partnere i Afrika med at sætte fokus på behovet for fundamentale ændringer i det globale system. Dette forår kan du være med til at skabe en kampagne med fokus på uretfærdige og udemokratiske frihandelsaftaler.
10. februar 2016

I kategori

I kategori:

Politik- og kampagnearbejdet er en central del af Afrika Kontakts arbejde og et område i fortsat udvikling. Lige nu er vi i gang med at planlægge forårets kampagne og søger nye aktive med interesse for politisk arbejde og udviklingen af kampagner, der retter sig mod den danske befolkning og beslutningstagere i Danmark, EU og globalt.

Forårets kampagne sætter fokus på ulige handelsaftaler som en af hovedårsagerne til, at fattige lande forbliver fattige. I dag handler handelsaftaler i mindre grad om handel, og mere om beskyttelsen af investeringsinteresser og privatisering af offentlige goder. Sådanne aftaler underminerer landenes mulighed for at gennemføre lovgivning, der tilgodeser befolkningen og beskytter klima og miljø. I samarbejde med græsrødder fra hele verden forsøger vi at fremme alternativer, så handel er med til at udvikle - ikke afvikle - fattige landes økonomier.

Som en del af kampagnegruppen indgår du i arbejdet med:

 • At udvikle og udføre forårets kampagne i samarbejde med arbejdsgrupperne i Afrika Kontakt
 • Research og formidling af handelsproblematikker
 • Planlægning af offentlige debatmøder, workshops og aktioner
 • At skrive læserbreve, debatindlæg og artikler
 • Ideer til nye kampagner og samarbejder
 • Kontakt til relevante journalister, ligesindede organisationer og øvrige aktører på området
 • Produktion af fotomateriale, grafik og små film

Vi søger personer der:

 • Har interesse for globale problemstillinger og politisk arbejde
 • Tid og lyst til at deltage i faste planlægningsmøder og løbende påtage sig opgaver  
 • Har viden om- eller interesse for politisk arbejde og udviklingsproblematikker
 • Det er en fordel at have et godt dansk og engelsk i skrift og tale, men det er ikke en forudsætning
 • Kompetencer indenfor journalistik, grafisk design og medier har særlig interesse
 • Kendskab til handelspolitiske problemstillinger er en fordel, men ikke en forudsætning. Som ny i gruppen får man en grundig introduktion til Afrika Kontakt og baggrunden for kampagnen, hvortil der kan forventes en del læsning i starten.

Har du lyst til at blive aktiv, så skriv en mail, hvori du skriver lidt om dig selv til: info@afrika.dk

Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende ændringer i det globale system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at ændre dem. 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev