Ny retssag

Amnestykampagne for Gdeim Izikfanger

Efter internationalt pres får de 23 dømte nu en civil retssag. Amnesty laver kampagne for, at den skal være retfærdig
04. oktober 2016

I kategori

I kategori:

De 23 sahrawier, der i februar 2013 blev idømt meget langvarige fængselsstraffe – flere af dem livstid - ved en militærdomstol, får nu en ny retssag og denne gang er det ved en civil domstol. Det sker, efter Marokko sidste år besluttede, at civile ikke længere må dømmes ved den militære domstol.

Amnesty International indledte i august måned en stor kampagne for at sikre, at de 21 fanger denne gang får en retfærdig retssag.

Amnesty har i henvendelser til de marokkanske myndigheder krævet, at de 23 fanger får en retfærdig retssag, der lever op til internationale standarder, og at tilståelser, der er fremkommet under tortur ikke må indgå i sagen. Amnesty opfordrer endvidere til, at fangerne bliver løsladt, mens de afventer den nye sag, med mindre der er tungtvejende grunde til, at der fortsat skal være fængslede og til at der bliver foretaget en grundig og uvildig undersøgelse af de fængsledes oplysninger om tortur og mishandlinger.

Der er endnu ikke fastsat en dato for en ny retssag.

Ingen vidner eller beviser

De 23 blev dømt efter Marokkos sikkerhedsstyrker den 8.november 2010 med magt opløste den fredelige protestlejr, flere tusinde sahrawier havde oprettet udenfor Vestsaharas hovedstad El Aiún. Lejren var lavet som en protest mod sahrawiernes dårlige sociale og økonomiske forhold under den marokkanske besættelse og med krav om at forbedrede forhold. Da myndighederne angreb lejren blev 11 personer fra sikkerhedsstyrkerne og to sahrawier dræbt. De dømte er bl.a. dømt for at være medlemmer af en illegal organisation og for at være skyld i dødsfaldene, selv om der hverken er vidner eller beviser, der peger på, at de dømte er skyldige.

I foråret gennemførte cirka halvdelen af dem en 36 dage lang sultestrejke med krav om løsladelse og Marokko udviste en internationalt sammensat gruppe af jurister af landet, da de forsøgte at få et møde med repræsentanter for Marokko om sagen.
Afrika Kontakt har tidligere lavet kampagner for at sætte fokus på fangerne vilkår.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev