FOTO: UM
Investeringer i besat land

Anders Samuelsen vil ikke advare danske virksomheder

På et samråd i Folketinget den 2.oktober gjorde udenrigsminister Anders Samuelsen det klart, at han ikke vil sende en skriftlig opfordring til danske virksomheder om ikke at handle i modstrid med folkeretten.
06. november 2017

I kategori

I kategori:
Folketingets beslutning fra 31.maj 2016

Folketinget - bekræfter beretningen over B 40 (2013-2014) og udtrykker sin støtte til en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel politisk løsning, der følger FN’s bestræbelser, - understreger, at samtlige parter i konflikten må bidrage til fremdrift i forhandlingsprocessen og - understreger vigtigheden af at forbedre menneskerettighedssituationen i Vestsahara. Folketinget opfordrer regeringen til - fortsat at støtte FN’s og Sikkerhedsrådets bestræbelser på at opnå en fredeligt forhandlet løsning, - at støtte, at MINURSO’s mandat udvides til at omfatte overvågning af menneskerettighedssituationen, såfremt dette viser sig muligt i FN’s Sikkerhedsråd, - at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode og - at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen.

 

Afstemning:

Vedtaget 112 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Det er det, virksomhederne gør, når de handler med eller transporterer naturressourcer fra det marokkanske besatte Vestsahara. Det har FN slået fast for flere år siden.

I maj måned sidste år vedtog et enig Folketing at opfordre danske virksomheder til at vise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre, at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen.

I tilfældet Vestsahara tjener marokkanske virksomheder store beløb på fiskeri og landbrug og på at udnyttelse af Vestsaharas naturressourcer – uden at denne udnyttelsen kommer lokalbefolkningen til gode.

På trods af den klare beslutning i Folketinget, har Anders Samuelsen ikke advaret danske virksomheder om, at deres økonomiske aktivitet i Vestsahara er i modstrid med folkeretten.

Løbende kontakt

Derfor var udenrigsministeren kaldt i samråd den 2.oktober og af Christian Juhl fra Enhedslisten bedt om at svare på en række spørgsmål om Vestsahara. Han blev blandt andet bedt om at svare på, hvilke initiativer han vil tage for at fremme indholdet af folketingsbeslutningen fra sidste år og spurgt, om han vil sende den aftalte besked til danske virksomheder og hvilken rådgivning Udenrigsministeriet og ambassaderne giver danske virksomheder, der henvender sig med spørgsmål om økonomiske aktiviteter i Vestsahara.

Udenrigsminister Anders Samuelsen svarede, at han løbende er i kontakt med danske erhvervsorganisationer, og at han mener, det er dækkende. Derfor mener han ikke, der er grund til at sende en skriftlig redegørelsen om Folketingets beslutning og på den måde advare de danske virksomheder. På samrådet fremhævede Anders Samuelsen:

”Det kan dog bemærkes, at vi kun i ringe omfang oplever interesse fra danske virksomheder og rederier vedrørende samhandel med Vestsahara. ”

Han sluttede med at understrege, at Danmark fortsat støtter FNs og Sikkerhedsrådets bestræbelser på at nå en fredelig løsning, men han mener ikke, det er god dansk interessevaretagelse for Danmark at engagere sig aktivt i konflikten.   

Folketingsmedlem og medlem af udenrigsudvalget, Christian Juhl, Enhedslisten er skuffet over, at udenrigsministeren ikke offensivt vil gå i dialog og advare de danske virksomheder.

”Han har den samme politik, som han hele tiden har haft, ” siger Christian Juhl.

”Jeg synes, vi har en svag udenrigsminister, der ikke vil bruge sin mulighed for at sætte fokus på problemerne i Vestsahara – og advare danske virksomheder, ” siger Christian Juhl.

Udenrigsministeriet forklarer sig med, at man venter på en officiel tolkning af EU-Domstolens afgørelse fra december måned sidste år. Dommen sagde klart, at EU's handelsaftaler med Marokko ikke omfatter Vestsahara, så landet ikke er en del af Marokko. EU-Kommissionen er stadig ikke kommet med en tolkning af, hvordan dommen skal implementeres.

Udenrigsministeren understreger også, at regeringen fraråder offentlige institutioner mod at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra Vestsahara, fordi der ikke er klarhed over, om det kommer lokalbefolkningen til gode.

Afrika Kontakt har forsøgt at få et svar fra Udenrigsministeriet på, hvorfor ministeren ikke mere tydeligt vil advare danske virksomheder. Men ministeriet henviser til svarene på samrådet.