Afrika Kontakt søger

Deltids projekt- og økonomimedarbejder

Afrika kontakt søger pr 9. januar 2019 (eller snarest muligt herefter) en ny medarbejder til vores projekt- og økonomiteam.
30. november 2018

Du har bred erfaring inden for udvikling- og politisk arbejde, samt kendskab til Afrika Kontakt og vores tilgang. Desuden har du kendskab og erfaring med bogføring og økonomistyring.
 
Vi leder efter en medarbejder der aktivt kan bruge organisationens politiske profil i udviklingen af projektarbejdet og indgå i at skabe en demokratisk politisk platform for aktivisme. Vi er i alt fire ansatte, alle på deltid, tre praktikanter og ca. 150 aktivister fordelt på 20 arbejdsgrupper.

Afrika Kontakt har de sidste år været inde i en rivende udvikling. Vores strategi sætter ambitiøse mål for, hvordan vores forening skal udvikle sig ved bl.a. at skabe synergi mellem vores politiske kampagne arbejde i Nord og vores solidaritetsarbejde i det globale Syd. Dette betyder en ny udvikling af de partnerskaber Afrika Kontakt har med græsrødder i Afrika/det globale Syd. Dette, sammen med en den politiske kontekst i Danmark, betyder at vi søger en ny medarbejder.

Vi ser en tæt sammenhæng mellem global og national ulighed og fattigdom i syd, og de rammebetingelser eliten i nord sætter. Derfor er det politiske arbejde en vigtig del af foreningens arbejde. Vi arbejder i stigende grad på at koble græsrøddernes kampe i syd, med den politiske virkelighed og vores kampe i nord. Derfor udfordrer vi også det udviklingsparadigme der er vokset frem de sidste 10 år (Verdensmål, privat sektor partnerskaber mv.). Vi ser den stigende globale og nationale ulighed som resultatet af en vækst domineret ny-liberal politik. En politik som vores partnere og vi har som mål at bekæmpe.

I Afrika Kontakt er det aktivisterne der bestemmer hvad der sker og hvad vi mener. I vores partnerskaber med det globale syd, er det en række arbejdsgrupper, der består af frivillige aktivister, der er hovedansvarlige for opgaverne. Fra projektet udvikles i samarbejde med partneren, til informationsarbejdet i nord til afsluttende rapport og revideret regnskab.

Som medarbejder i Afrika Kontakts projekt- og økonomiteam har du bl.a. disse ansvarsområder:

 • Du skal videreudvikle vores nuværende partnerskaber i det globale syd, så disse flugter med vores strategi. Herunder skabe større dynamik i partnerskaberne, så disse bliver mere gensidige og Afrika Kontakt kommer til at spille en større rolle i disse.
 • Du skal bidrage til at videreudvikle arbejdet for at finde alternative finansielle støttemuligheder, end dem vi har i dag (Danida/CISU, MENA og EU), herunder private fonde, indsamlinger mv. Målet er at være uafhængig af statsmidler i løbet af de næste fem år.
 • Du skal hjælpe, støtte og uddanne aktivisterne i relevante projektredskaber og i forbindelse med implementeringen af projekterne.
 • Sammen med en studentermedhjælp, stå for bogholderi, budget og økonomisk styring. Herunder også støtte til arbejdsgrupperne om budget (kontrol) og regnskaber. (Ca. en tredjedel af arbejdstiden).
 • Styrke vores fundraising indsats, både i forhold til partnerskaberne i syd, såvel som arbejdet i nord.
 • Hjælpe med at identificere nye partnere i Syd og sammen med arbejdsgrupperne finde nye partnere, der kan være med til at styrke vores strategiske mål. I denne sammenhæng også hjælpe nye arbejdsgrupper i gang med arbejdet.
 • Forbedre arbejdet med at inddrage de aktive i organisationens udviklingsprocesser og udvikle interne kommunikationsmetoder, der hjælper til at alle aktive bliver hørt når der skal udvikles og tages langsigtede beslutninger om, hvor organisationen bevæger sig hen.
 • Indgå i arbejdet med at udarbejde dokumenter og notater om strategiske overvejelser inden for arbejdsområdet. Partnerskaber, økonomi, fundraising mv.
 • Indgå i de overordnede strategiske processer.

 
Du skal bl.a. have:

 • Gode dokumenterede hands on erfaringer med udvikling af og gennemførelse af udviklingsprojekter.
 • Gode administrative evner, herunder erfaring med bogføring og økonomistyring.
 • Praktisk forståelse for at arbejde med frivillige og udvikle demokratiske processer.
 • Erfaring med undervisning og planlægning af workshops og andre undervisningsforløb og aktiviteter for de frivillige og partnere i syd.
 • Erfaring med organisatorisk læring.
 • Politisk tæft for at se muligheder og alliancer og gerne et bredt politisk netværk – også gerne i syd.
 • Skrive og tale dansk og engelsk på professionelt niveau. Fordel hvis du kan fransk, spansk eller portugisisk.
 • Kunne arbejde i et team og under kollektive beslutninger.
 • Da Afrika Kontakts arbejde primært udføres af frivillige aktivister, må der derfor forventes en del aften- og noget weekendarbejde. En stor grad af fleksibilitet er derfor nødvendig.

Arbejdstiden er 28 timer, lønnen DKK 28.000 inklusiv 10 % pension fra arbejdsgiver. 5 ugers ferie om året. Arbejdsstedet er Nørrebro i København. Ansættelsen er foreløbigt til udgangen af 2019, med mulighed for forlængelse. En del rejseaktiviteter vil forekomme.

Ansøgning, med CV og referencer, sendes til info@afrika.dk senest fredag den 14. december kl. 12.00. Der afholdes samtaler i uge 51.

Yderligere informationer om jobbet kan fås fra sekretariatsleder, Morten Nielsen 2539 6557.
Afrika Kontakt er en dansk solidaritetsbevægelse med ca. 150 aktive, fordelt på en række arbejdsgrupper. Vi har pt partnerskaber i 6 afrikanske lande. Vi regner med at skifte navn på vores generalforsamling i april, da vi arbejder globalt og ikke kun i Afrika.
 
Yderligere informationer om Afrika Kontakt og vores arbejde finder du på www.afrika.dk.
 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev