Vestsahara

DF'er anbefaler ny fiskeriaftale med Marokko

Som næstformand for Udenrigsudvalget i EU-Parlamentet, anbefaler Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko. En aftale der fortsat vil omfatte det af Marokko besatte Vestsahara.
05. oktober 2018

I kategori

I kategori:

I et kort notat fra Anders Vistisen, der er næstformand i Udenrigsudvalget i EU-Parlamentet, anbefaler han handelskomitéen og parlamentet at stemme for en ny fiskeriaftale som EU-Kommissionen har forhandlet med Marokko. Det er en aftale, der som andre tidligere fiskeriaftaler, omfatter det af Marokko besatte Vestsahara. Dermed er den aftale, som Vistisen ønsker, i konflikt med tre afgørelser der er faldet ved EU-Domstolen inden for de sidste to år. Domstolen har gang på gang underkendt handelsaftaler mellem EU og Marokko, da de de omfatter det besatte Vestsahara, hvis ressourcer Marokko ifølge international lov ikke har ret til at udnytte og sælge videre. EU-Domstolens afgørelser siger, at EU selvfølgelig kan lave alle de aftaler de vil med Marokko, men at disse ikke kan omfatte Vestsahara.

 

 

Domstolen hæfter sig ved at hverken EU eller EU’s medlemslande anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara. Netop denne pointe støtter Anders Vistisen også i sit notat, hvori han ordret skriver: ”Dette er ikke en anerkendelse af Marokkos suverænitet over Vestsahara.” Alligevel anbefaler han at stemme for aftalen med den begrundelse at mange civilsamfundsorganisationer har været positive overfor aftalen. Problemet er dog, at de organisationer han refererer til alle er marokkanske og godkendt af regimet i Marokko. De repræsenterer derfor besættelsesmagten og ikke saharawierne, som er den oprindelige befolkning i Vestsahara.

Ønsker ikke at mødes

Afrika Kontakt har anmodet om et møde med Anders Vistisen for at tale om situationen i Vestsahara. Det afviser Anders Vistisen dog med følgende begrundelse:

"Jeg beskæftiger mig med udenrigsområdet til hverdag som 1. næstformand i Udenrigsvalget, og derfor mener jeg egentlig, at jeg har god viden om Vestsahara og Marokko. Derudover tror jeg heller ikke, at vi ser ret ens på dette spørgsmål, hvorfor jeg ikke ser nogen anledning til at mødes."

Morten Messerschmidt (DF) har desværre heller ikke mulighed for at mødes med Afrika Kontakt.

De Radikale stemmer mod menneskerettighedsmandat

Heller ikke de to Radikale Venstre medlemmer af EU-Parlamentet har meldt positivt tilbage på at mødes. Det er på trods af at de to, Jens Rohde og Morten Helveg Petersen, netop har stemt imod at FN’s fredsbevarende styrker i Vestsahara skal have et menneskerettighedsmandat. Det er et mandat som ellers har til formål at give FN mulighed for at monitorere krænkelser af menneskerettighederne i det besatte område. FN’s styrker i Vestsahara er den eneste FN-delegation af sin slags, som ikke har et sådant mandat. Forslaget om at EU skulle støtte mandatet blev stemt ned. Både de to fra De Radikale, tre medlemmer af Dansk Folkeparti samt Bendt Bendtsen fra Konservative stemte alle imod.

I en mail til Afrika Kontakt begrunder Jens Rohde's rådgiver beslutningen således:

"Som du rigtigt skriver skulle Europa Parlamentet blandt andet tage stilling til udviklingen i Vestsahara, men også om et samarbejde med AU (den Afrikanske Union), om basale kvinderettigheder i tredjeverdenslande og menneskerettigheder generelt – hvor vi stemte for.

Der hvor vi læser lovgivningen anderledes, er at § 1, point x, 3, som er den du henviser til, er et spørgsmål om en fremtidig folkeafstemning i Vestsahara, og i den forbindelse hvorvidt MINURSO (FN’s fredsbevarende styrker i Vestsahara, red.) skulle overvåge menneskerettigheder i den sammenhæng. Vi i Radikale Venstre, støtter enhver form for opretholdelse af menneskerettigheder, dog er det en fordrejning at skrive i jeres efterfølgende pressemeddelelse at Vi "stemmer mod et menneskerettighedsmandat". Vi så dette som en stemme om en folkeafstemning.

Det er Jens' overbevisning at en eventuel folkeafstemning i et i forvejen besat området af en nation, der ikke anerkender folkeafstemninger ville være konfliktoptrappende snarere end et anvendeligt diplomatisk værktøj. Folkeafstemninger er i sin essens ikke et funktionelt konfliktløsningsmiddel.  

Vi er bevidste om den meget spændte situation i Vestsahara, men eftersom Marokko stadig kontrollerer to tredjedele af Vestsahara ville det ikke være i Polisario's interesse og ej heller være repræsentativt at udføre en folkeafstemning. Dette ville kun eskalere konflikten og ingen enighed ville opnås. Vi må derimod søge mod andre diplomatiske værktøjer for at løse konflikten.”

Saharawierne vil have en folkeafstemning

Afrika Kontakt er noget uforstående over for det Radikale Venstres vurdering af at en folkeafstemning ikke er et anvendeligt diplomatisk værktøj, og at det ikke vil være i Polisarios og saharawiernes interesse at udføre én. Det er vi særligt fordi FN tilbage ved våbenhvilen mellem Polisario og Marokko i 1991 lovede saharawierne en folkeafstemning om selvstændighed. Det er en folkeafstemning som endnu ikke har fundet sted blandt andet på grund af Marokkos kontinuerlige modarbejdelse og intensive lobbyarbejde på internationalt niveau. Saharawierne og deres eksilregering, Polisario, kæmper fortsat for at finde en fredelig løsning på besættelsen – nemlig en løsning, der beror på en folkeafstemning.

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev