Støt borgerforslaget!

En statslig jordbrugsfond: For klimaet

Global Aktion har udarbejdet et borgerforslag om en statslig jordbrugsfond
01. november 2019

I kategori

I kategori:
Vores landbrug er med til at skabe klimakrisen. Traditionelle dyrkningsmetoder med brug af pesticider og kunstgødning, betyder at landbruget i Danmark udleder 20% af al CO2. Derfor mener vi, at en statslig jordbrugsfond er nødvendig.
 
 
Vi skal have et landbrug, der i langt større grad tager hensyn til klimaet, og som blandt andet formindsker sit CO2-udslip. 
  • De små landbrug vil forbruge mindst mulig eller ingen pesticider og kunstgødning, og overgår til regenativit landbrug.
     
  • De små landbrug kan i større grad udvides og indskrænkes efter sæson og efterspørgsel, hvilket vil mindste madspild. 
     
  • De vil bidrage til en formindskelse af global import af fødevarer, vi i princippet kan producere i Danmark. 

Ud over at de små landbrug vil mindske klimaforandringerne, vil de ligeledes skabe en forbedring af biodiversiteten, bidrage til mere liv på landet og tage et globalt ansvar.