Fiskeriaftale er ugyldig

EU-Domstolen underkender fiskeriaftale mellem EU og Marokko

EU-Domstolen er har den 27.2.2018 kommet med en afgørelse om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko. Denne er kun gyldig hvis den ikke indkluderer farvandene ud for Vestsahara.
27. februar 2018

I kategori

I kategori:

Domstolens afgørelse fastslog at fiskeriaftalen mellem EU og Marokko ikke kan indkludere Vestsahara eller farvandene ud for Vestsahara, da det er en krænkelse af saharawiernes ret til selvbestemmelse, og derfor deres ret til at godkende enhver aftale der påvirker deres territorie.

Rettens pressemeddelelse fastslår at ”størstedelen af Vestsahara er besat af Marokko, som betragter det som en integreret del af sit territorie.” Domstolen deler ikke Marokkos holdninger. ”I betragtning af det faktum at Vestsaharas territorie ikke er en del af Marokkos territorie, er farvandene ud for Vestsahara ikke en del af den marokkanske fiskerizone”, udtaler Domstolen i deres pressemeddelelse.

”Hvis Vestsaharas territorie indkluderes i fiskeriaftalen, vil det være i strid med almindelig international lovgivning som er gældene i relationen mellem EU og Kongeriget Marokko, blandt andet princippet om retten til selvbestemmelse”, fortsætter pressemeddelelsen. ”Domstolen konkluderer at den ”marokkanske fiskerizone” i henhold til protokollen ikke indkluderer farvandene ud for Vestsahara”, skriver Domstolen vider i pressemeddelelsen. ”Retten finder derfor, da hverken fiskeriaftalen eller protokollen er gældende i vandene ud for Vestsaharas territorie, er EU's indgåelsen af en sådan aftale ikke valid.”

Dermed følger Domstolen dens generaladvokat, Melchior Wathelet, som afgav udtalelse den 10. januar i år. Wathelet konkluderede at aftalen var ”ugyldig” så længe denne omfatter Vestsahara, og at EU ikke havde ret til at indgå i en fiskeriaftale med Marokko, som dækkede Vestaharas farvande.

Afgørelsen er også på linje med Domstolens afgørelse fra december 2016, hvor de i en sag bragt for Domstolen af den FN-anderkendte repræsentant for folket i Vestsahara – Polisario – vedrørende landbrugsaftalen mellem EU og Marokko, afgjorde at ingen EU handels- eller associationsaftale kunne indkludere Vestsahara på grund af områdets ”seperate og særskilte” status. Hertil understregede domstolen at en aftale ikke kunne finde sted uden samtykke fra territoriets egen befolkningen.

Sagen blev igangsat af Western Sahara Campaign UK i 2015. Selvom den britiske højesteret konkluderede at der var ”tydelige fejl i den [Europæiske] Kommissions forståelse og anvendelse af folkeretten i disse aftaler”, henviste den sagen til EU-domstolen.  Dette resulterede i dagens dom fra EU-Domstolen.

”Vi byder den Europæiske Domstols afgørelse velkommen”, siger John Gurr fra Western Sahara Campaign UK. ”Igen har Domstolen sendt en klar besked til EU Kommissionen om at enhver aftale, uanset om den omhandler fisk, landbrugsprodukter eller luftfart, med Vestsahara, skal have Polisarios samtykke, og ellers er den ulovlig. Denne dom gør det klart at de europæiske trawlere i Vestaharas farvande øjeblikkeligt bør ophøre med at fiske.”

Tidligere i år anmodede EU-Kommissionen medlemslandene, herunder Danmark, om mandat til at forhandle en fornyelse af den fiskeriaftale som Domstolen nu har ugyldiggjort. Det er ikke engang to uger siden, at medlemslandene indikerede at de ville godkende EU-Kommissionens anmodning. Dette skete med den danske regerings fulde støtte.

”Jeg opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at foretage en fuldstændig nulstilling af forholdet til Marokko og Vestsahara i overensstemmelse med international lov”, udtaler De Grønnes medlem af Europa-Parlamentet, Florent Marcellesi. ”EU-baserede virksomheder skal være opmærksomme på Domstolens afgørelse og skal sætte deres aktivitere i en ramme der sikrer juridisk og økonomisk sikkerhed, og med samtykke fra Saharawi folket.”

Marokko har besat tre fjerdedele af Vestsahara, herunder kyststrækningen, i over fire årtier. I oktober 1975 afviste Den Internationale Domstol Marokkos territoriale krav over Vestsahara og anerkendte saharawi-folkets ret til selvbestemmelse. Siden 1975 har Marokko støttet bosættelsen af marokkanske borgere i Vestsahara, hvilket kan argumenteres for at være i strid med artikel 49 i Genevekonventionerne. FN og NGO’ere som Human Rights Watch og Amnesty International har fundet bevis for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i de af Marokko besatte dele af Vestsahara.