EU-Domstolen:

EU må ikke fiske ud for Vestsahara

Fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, der inkluderer den marokkanske koloni Vestsahara, er ifølge en juridisk vurdering fra EU-Domstolen ugyldig. En endelig dom i sagen kommer senere.
10. januar 2018

I kategori

I kategori:

EU har ingen ret til at indgå fiskeriaftaler, der inkluderer vandene ud for en koloni som Vestsahara, konkluderer generaladvokat Melchior Wathelet i vurderingen, der blev udgivet i dag. Vurderingen omtaler Marokko som en ”ulovlig besættelsesmagt”.

Wathelet konkluderer desuden i sin juridiske vurdering, at det meste fiskeri der udføres i henhold til aftalen med Marokko, finder sted i vandene ud for det besatte Vestsahara, og at der ingen garanti er for, at landets oprindelige befolkning saharawierne er dem der primært drager nytte af aftalen.

Dette er ellers, sammen med saharawiernes samtykke, et krav for at aftaler med kolonier som Vestsahara er lovlige i henhold til international lov.

Tilfreds med tydelig afgørelse
”Vi har altid sagt at denne aftale er ulovlig, og nu har vi en klar og tydelig afgørelse fra domstolen, der bekræfter dette. Vi er meget tilfredse”, siger Mhamed Khadad fra Vestsaharas FN-anerkendte repræsentant for saharawierne, Polisario.

Nu skal Polisario så afvente EU-Domstolens endelige afgørelse, for at høre hvilke tiltag Domstolen vil kræve af EU, for at unionen igen handler i henhold til international lov.

Forhandler ny fiskeriaftale
Dette er især presserende, fordi EU-Kommissionen for to dage siden annoncerede, at man var ved at starte forhandlingerne om en ny fiskeriaftale med Marokko.

En tidligere vurdering fra Wathelet fra september 2016, der erklærede at to EU-handelsaftaler med Marokko ikke måtte inkludere Vestsahara, blev dog bekræftet af EU-Domstolen to måneder senere.

Vestsahara har været koloniseret af Marokko siden 1975. Marokko har, ifølge en dom fra den Internationale Domstol, ikke har noget krav på Vestsahara, og ingen anerkender Marokkos krav på Vestsahara, der ifølge Amnesty International og Freedom House er et af verdens mest brutale torturstater.

Vestsaharas oprindelige befolkning saharawiernes eksilregering SADR er medlem af den Afrikanske Union, og er blevet anerkendt af over 80 lande.  

I juni 2016 stemte alle det danske folketings partier for et beslutningsforslag, der frarådede danske offentlige institutioner og firmaer at handle i og med det Marokkanske kolonistyre i Vestsahara.

Læs EU-Domstolens pressemeddelelse i forbindelse med den juridiske vurdering her.