FNs menneskerettighedsråd:

Forhandlinger om en international aftale til beskyttelse af menneske- rettighederne mod overgreb fra store virksomheder

Mange multinationale virksomheder har gennemført projekter, der undertrykker lokalbefolkningerne i de lande, hvor projekterne finder sted.
25. oktober 2017

I kategori

I kategori:
Læs mere og støt:

Et stort antal organisationer og enkeltpersoner har skrevet under på en appel for at fremskynde arbejdet med at udarbejde en sådan aftale. Du kan også støtte dette arbejde ved at skrive under her

Du kan læse det nuværende tekstudkast til traktaten her:

Udvikling for hvem:

Efter flere års pres og kampagner fra sociale bevægelser har FNs menneskerettighedsråd nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan regulere multinationale virksomheder og andre økonomiske aktører for at undgå krænkelse af menneskerettighederne. Lige nu er tredje runde af forhandlingerne i gang i Geneve.

I denne uge er FNs arbejdsgruppe i gang med næste runde af diskussionerne, der foregår 23-27 oktober I Geneve. Forhandlingerne drejer sig i denne omgang om indholdet og omfanget af en sådan ny aftale. En international græsrodsbevægelse kaldet Treaty Alliance presser på for at fremme det arbejde og for at få en international bindende aftale.3Treaty Alliance udtaler blandt andet:

Vi opfordrer alle stater til at deltage aktivt i de forestående forhandlinger om en international konvention til at sikre beskyttelsen af menneskerettighederne over for multinationale og andre virksomheders aktiviteter.

Organisationerne bag initiativet påskønner FNs arbejdsgruppes to succesfulde møder i 2015 og 2016, og deres undersøgelse af elementer, der kan indgå i en juridisk bindende aftale angående multinationale og andre virksomheders aktiviteter med henblik på beskyttelse af menneskerettighederne.

Over hele verden er virksomheder involveret i operationer, der blandt andet medfører forurening og erosion, kapring af jord, brug af slavearbejde, trusler mod adgangen til medicin og offentlig sundhed, undergravning af arbejder-rettigheder og vold mod mennesker og menneskerettighedsforkæmpere. Virksomhederne skal drages til ansvar for disse krænkelser.

Lovgivningen i dag er utilstrækkelig, bl.a. fordi virksomhederne opererer internationalt, mens de love der skal regulere dem er nationale. I denne atmosfære af straffrihed er det lettere for virksomhederne at påvirke nationale såvel som internationale institutioner. Staterne har underskrevet internationale handelsaftaler og investeringsaftaler, der giver virksomhederne vidtgående rettigheder og privilegier, men der er ingen tilsvarende internationale aftaler, der sikrer at virksomhedernes aktiviteter ikke ødelægger miljøet eller krænker menneskerettighederne. Der er brug for en national og international regulering af virksomhedernes ansvar, så staterne kan begynde at leve op til deres forpligtelser, som er at beskytte menneskerettighederne og miljøet mod virksomheders skadelige aktiviteter.

En sådan international aftale skal understrege at menneskerettighederne har større vægt end de rettigheder og privilegier som multinationale virksomheder har fået i kraft af de handelsaftaler og investeringsaftaler, som ensidigt tilgodeser virksomhedernes interesser. Det er også nødvendigt at en sådan aftale skaber et stærkt internationalt juridisk apparat, der kan drage virksomheder til ansvar for deres handlinger, og give de berørte befolkninger adgang til at søge retfærdighed og sætte en stopper for virksomhedernes straffrihed.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev