Kommentar

Geopolitisk magtspil

Marokko afbryder de diplomatiske forbindelser med Iran, som de mener støtter Polisario via Hizbollah i Libanon. En påstand som Polisario afviser på det kraftigste
09. maj 2018

I kategori

I kategori:

Endnu en gang er det lykkedes for Marokko at opføre et propaganda skuespil. Et skuespil der har det mål at ligge pres på FNs sikkerhedsråd, i forbindelse med deres møde om en fornyelse af FN's styrker i Vestsahara, MINURSO. Marokko ønsker at skabe usikkerhed om Polisarios intentioner, forhindre at FN styrkerne får et menneskerettighedsmandat og at vise over for USA at man er på linje med dem - også selv om at de ikke støttede Trump men Clintons valgkamp med mio af USD.
Når sikkerhedsrådet diskuterer Vestsahara konflikten, går pro-marokkanske medier sædvanligvis i gang med deres kampagne. Ofte med en lidt skæv udtalelse fra en Marokkansk minister der indeholder en form for trussel.

Årets præstation havde tre akter:
Første akt: Marokko sender en diplomatisk protest til Algeriet. Hvis ikke Algeriet får Polisario til at flytte deres tropper, fra området som Marokko mener er inden for den våbenfri bufferzone, vil det betyde at Marokko vil fjerne disse med militær magt.

Anden akt: Marokko siger til sikkerhedsrådet at Polisario bryder våbenhvileaftalen fra 1991, ved at opholde sig militært i bufferzonen. FN afviser, men Marokko trækker F16 fly hjem fra Yemen, hvor de sammen med fly fra Saudi Arabien er involveret i en blodig krig. Polisario byder FN velkommen til at besøge det område som Marokko mener at der imod våbenhvileaftalen opholder sig Polisario soldater.

Tredje akt: Marokko afbryder de diplomatiske forbindelser med Iran - kun et par dage før Trump river atom-aftalen med Iran i stykker. Marokko mener at Iran via Hizbollah i Libanon og Algeriet sender våben til Polisario. Påstanden der ikke er underbygget, afvises af Algeriet og Polisario, der i parentes bemærker at de ikke mangler våben.
Tredje akt er nok mest til ære for den amerikanske præsident, Trump og de allierede i Saudi Arabien.

I årtier har Marokko påstået at Polisario samarbejder med og støtter Al Qaeda, som sjovt nok er støttet af Saudi Arabien. At Hizbollah i Libanon skulle være allierede med Polisario, står i modsætning til de påstande som Marokko i årevis har fremført.

Baggrunden for årets tre akter er nok at Marokko er presset. EU domstolens dom der klart siger at Vestsahara ikke er en del af Marokko, og et stigende pres fra flere medlemmer i Sikkerhedsrådet som mener at der skal være en forhandlet løsning inden for overskuelig tid, øger presset på Marokko, som frem til nu har modsat sig direkte forhandlinger. Samtidig har Marokko fremsat ufravigelige krav til mulige forhandlinger.

Til næste år kommer der en ny forestilling til ære for Sikkerhedsrådet, den marokkanske befolkning der gerne skal leve i en drøm om kongens ufejlbarlighed og de lande der er gode venner af Marokko og som ikke stiller kritiske spørgsmål ved de oplysninger Marokko bruger i deres propaganda.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev