Globale magtrelationer

Her kan du finde materialer om, hvilke store magter, der findes, og hvordan de spiller sammen.
29. juni 2016

I kategori

I kategori:

Magt kan være mange ting. I verden i dag er økonomisk magt ikke noget at kimse af, og store økonomiske spillere har stor indflydelse på samfundet. På denne side kan du finde materialer omhandlende magtrelationer på globalt plan. 


Rapport: TNI: State of Power 2016

>> Transnational Institute udgiver hvert år en rapport om krydsfeltet mellem magt og demokrati. Rapporten udforsker virksomhedernes øgede magt og forsøger at undersøge hvilke magter der prøver at undermineredemokratiet verden over. 

     Læs rapporten eller de enkelte kapitler her.

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.