:

Klimakrisens konsekvenser, lokalt og globalt

Her kan du finde relevante materialer om konsekvenserne af klimaforandringene og klimakrisen.
29. juni 2016

I kategori

I kategori:

Klimaforandringerne rammer hårdt og har store konsekvenser for mennesker i hele verden. Her kan du finde materialer om de konsekvenser, både lokalt, regionalt og globalt. 


Artikel: Klimaforandringerne rammer også småfiskere i Syd

>> Småfiskere i Syd rammes hårdt af klimaforandringerne, der reelt betyde mindre mad på bordet. 

     Læs artiklen her

Video: Rights of peasants

>> Bønder brødføder verdens befolkning, men har ikke ret mange rettigheder, når de rammes af fx klimakrisens ødelæggende effekt. Det skal der laves om på! 

     Se videoen her

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.