Fiskeriministeren i samråd

Menneskerettigheder er ikke afgørende for fiskeriaftale

Det kunne ligne en strid om ord, da fiskeriminister Karen Ellemann var i samråd i Europaudvalgt angående fornyelsen af EU's fiskeriaftale med Marokko.
07. februar 2018

I kategori

I kategori:
Baggrund:

Samrådet den 19.1.2018 drejede sig om at give fiskeriminister Karen Ellemann mandat til at indlede forhandlinger i Ministerrådet om EU's fiskeriaftale med Marokko. EU Kommissionen fremlægger et udkast, som Ministerrådet kan vedtage med kvalificeret flertal.   

Danmark har tidligere stemt imod fiskeriaftalen, der skal fornys 14.juli. Oppositionen ville ikke støtte ministerens mandat, fordi fiskeriaftalen er imod folkeretten, hvilket også fremgår af et notat fra generaladvokat Wathelets, EU-Domstolen.

Sidst fiskeriaftalen blev fornyet, stemte Danmark og Sverige imod den og tre andre EU-lande undlod at stemme.

Karen Ellemann lovede, at spørgsmålet bliver drøftet igen, inden Ministerrådet senere på året skal stemme om en ny aftale.

I realiteten var der tale om principper og international ret, men fiskeriminister Karen Ellemann ville ikke tillægge det afgørende betydning, at demokrati og menneskerettigheder skal være en del af grundlaget for en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko. Så efter en lang række spørgsmål, som ikke blev besvaret tilfredsstillende, besluttede Socialdemokratiet, SF, Alternativet Radikale Venstre og Enhedslisten, at de ikke ville støtte regeringens forslag til forhandlinger i Ministerrådet om en ny fiskeriaftale medlem EU og Marokko.  Regeringen har alligevel flertal for sit forslag, fordi Dansk Folkeparti støttede regeringens forslag blandt andet med den begrundelse, at danske fiskere efter Brexit skal have mulighed for at fiske i farvandet ud for Vestsahara.

Diskussionen i udvalget drejede sig især om det var nok at medtage en klausul om konsekvenserne af krænkelse af menneskerettighederne og de demokratiske principper og om, at aftalen skal gavne befolkningen (sahrawierne) i Vestsahara.

Hvem får pengene?

Karen Ellemann forklarede, at en evalueringsrapport fra Kommissionen blandt andet pegede på, at en del af betalingen for aftalen var betalt til to regioner i Vestsahara, men hun kunne ikke redegøre for, om det betød, at pengene tilfaldt sahrawier eller marokkanske tilflyttere.

”Hvem i Vestsahara kommer pengene til gode, ”spurgte Søren Søndergaard, Enhedslisten.  Han nævnte, at det er almindelig kendt, at Marokko har en bosættelsespolitik, så mange tusinde marokkanere er flyttet til Vestsahara.

”Ministeren må gerne forklare sit regnestykke tydeligere. Er det sahrawier eller tilflyttende marokkanere, der får glæde af fiskeriaftalen,” spurgte han, men fik ikke noget svar fra Karen Ellemann.  Hun henviste til en uklar klausul om, at aftalen skal komme lokalbefolkningen til gode.

Oppositionen søgte en forklaring på, at det nu var nok for regeringen at få en klausul om folkeret og menneskerettigheder, mens der ved forhandlingerne i 2014 blev lagt afgørende vægt på spørgsmålet.

”Lægger ministeren afgørende vægt på det spørgsmål, ”spurgte Søren Søndergaard fra Enhedslisten og Zenia Stampe fra Radikale Venstre havde svært ved at give mandat til ministeren, når hun ikke vidste, om det overhovedet var folkeretsligt gyldigt.

De samme overvejelser havde socialdemokraten Peter Hummelgaard.

”Hvorfor skal vi overhovedet have en ny politik på området. Hvorfor lægger vi ikke fortsat afgørende vægt på, at aftalen skal komme Vestsaharas befolkning til gode,” spurgte han. Heller ikke Rasmus Nordqvist, Alternativt, forstod, hvorfor regeringen søgte mandat til at føre en ny politik, hvis man var sikker på, at alt var i orden.

”Hvorfor så ikke fortsat lægge afgørende vægt på spørgsmålet,” spurgte han.  

Tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, SF, fremhævede, at der overhovedet ingen tvivl er om, at en fiskeriaftale, der omfatter Vestsahara er ulovlig.

”Polisario er en legitim forhandlingspartner, som en lovlig repræsentant for befolkningen i Vestsahara,” sagde han. Sahrawierne eller deres repræsentanter, Polisario, har på intet tidspunkt været inddraget i forhandlingerne.

”Har Kommissionen planer om at tage kontakt til Polisario,” spurgte Holger K. Nielsen.    

Undergraver FN

Flere pegede også på det paradoksale i, at regeringen ganske vist henviser til, at den støtter FNs fredsbestræbelser for Vestsahara, men samtidig undergraver FNs bestræbelser på at finde en løsning, fordi man ikke overholder international ret, der kræver, at råstofudnyttelse i et besat land, skal komme den oprindelige befolkning til gode.

FNs generalsekretær Antonio Guterres har udpeget den tidligere tyske præsident Horst Køhler som sin særlige repræsentant, der skal prøve at finde en løsning på konflikten – og flere nævnte, at hans bestræbelser bliver undergravet ved at lade kysten ud for Vestsahara indgå i aftalen. På den måde bliver det mindre attraktiv for Marokko at opgive besættelsen af Vestsahara.

”Det er ikke særlig hjælpsomt overfor FNs fredsproces at indgå denne fiskeriaftale,” nævnte Holger K. Nielsen under mødet.

Han spurgte desuden – forgæves – om det ligger i pipelinen, at Polisario skal inddrages i de kommende forhandlinger om fiskeriaftalen.

”Jeg anfægter ikke, at fiskeriaftalen er en megagod forretning for EU,” sagde Søren Søndergaard, men han ville gerne vide, hvorfor fiskeriministeren ikke vil insistere på, at demokrati og overholdelse af menneskerettighederne skal være en del af den. 

Fiskeriaftale OK, men….

Afrika Kontakt havde foretræde for Europaudvalget og orienterede som indledning på samrådet udvalgsmedlemmerne om problemerne med fiskeriaftalen og det besatte Vestsahara.

Sekretariatschef Morten Nielsen erklærede, at der ikke er problemer i, at EU indgår en fiskeriaftale med Marokko.

”Problemet består udelukkende i, at aftalen omfatter Vestsahara,” forklarede han og henviste til baggrunden for konflikten og at Vestsaharas folk ikke er blevet spurgt. Desuden er det som nævnt tvivlsomt, om aftalen overhovedet kommer sahrawierne til gode.

91½ procent af den fisk, der fanges som følge aftalen, fanges ud for kysten ved Vestsahara. 

Nina B. Andersen fra Afrika Kontakt forklarede, at EU-Domstolen i december 2016 afgjorde, at handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke må omfatte Vestsahara.

”Man bør dermed tænke sig om, før man indgår aftaler, der vurderes som ugyldige,” sagde hun.

Morten Nielsen nævnte, at et dansk skib er blevet opbragt i Sydafrika og lasten beslaglagt, fordi der var tale om ulovligt eksporteret fosfat fra Vestsahara.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev