NGO'isering

Her kan du finde materialer om NGO'isering og nord-syd relationer
29. juni 2016

I kategori

I kategori:

I Afrika Kontakt synes vi det er vigtigt, at vi løbende diskuterer vores egen rolle og forholdet til vores partnere. Hvad kan man fx gøre for at mindske kløften mellem en nord- og en syd-partner? Vil den altid eksistere, når penge flyder den ene vej? Her kan du finde materialer om den stigende NGO'isering og forholdet mellem Nord og Syd.


Artikel: The Guardian: Do international NGOs still have the right to exist?

>> Artiklen diskuterer hvorvidt INGOer overhovedet har reel forandringsbetydning, eller om de blot fastholder status quo. Hvad er deres ret til at udføre det arbejde, de gør?

     Læs artiklen her.

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.