Kritiske røster:

Poul Nyrup: TTIP undergraver demokratiet

Nyrup går til angreb på den ukritiske tilgang til den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP), der i øjeblikket er til forhandling mellem EU og USA. Dermed åbnes der op for en bredere diskussion af TTIPs demokratiske legitimitet.
26. august 2015

I kategori

I kategori:
Kommende aktiviteter i TTIP-netværket
  • Fredag den 11. september: Happening i forbindelse med EU's handelseskommisær i Danmark. Har du lyst til at være med, så skriv til mads@afrika.dk.
  • Lørdag den 12. september: Forberedelsesmøde til international aktionsdag. Læs mere her.
  • Onsdag den 30. september: Debatmøde om TTIP og ISDS med Poul Nyrup Rasmussen som oplægsholder. Tilmelding nødvendig. Læs mere her.

Et splittet Socialdemokrati

Tidligere statsminister og formand for Socialdemokraterne, Poul Nyrup Rasmussen, åbnede i et langt interview i Deadline den 16. august op for debatten om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP), som netop nu forhandles mellem EU og USA. Internationale og folkelige bevægelser har fra starten forsøgt at få den taget af forhandlingsbordet. Herhjemme gælder det organisationer som bl.a. NOAH, Det Økologiske Råd og Afrika Kontakt. Indtil videre har Socialdemokratiets politik været klar og særdeles positiv over for aftalen med alle dens delelementer, men med Nyrups kritik slår linjen revner.

Private domstole, nej tak

Det er aftalens demokratiske legitimitet og den såkaldte ISDS-mekanisme, Nyrup retter kritikken imod i interviewet. Som Nyrup forklarer i interview’et betyder denne mekanisme, at multinationale selskaber får mulighed for at antaste alle mulige former for national lovgivning, så snart selskaberne vurderer, at lovgivningen underminerer deres forventede indtjening. Selskaberne får nemlig mulighed for at lægge sager an mod stater bag lukkede døre i private særdomstole uden nogen form for demokratisk kontrol eller gennemsigtighed.

Det centrale problem er ifølge Nyrup spørgsmålet om, hvem der i sidste ende skal beslutte om nye regler, eksempelvis vedtaget i EU – f.eks. på miljø- eller fødevareområdet – er en krænkelse af investeringstraktaten og de udenlandske investorer. På baggrund af andre landes erfaringer med lignende handelsaftaler er han modstander af de private domstole, for som han siger i interviewet: ”Det viser sig, at det kommer vi frygteligt galt af sted med hver gang!”

 

For den tidligere statsminister betyder en TTIP-aftale som den ser ud nu, at ”vi skal acceptere at multinationale koncerner kan hoppe helt uden om Højesteret og Landsret og alt muligt andet, og gå direkte til en voldgift [...] som træffer en afgørelse, som ikke kan appeleres – helt uden om det danske retssystem? Det er fuldstændigt uacceptabelt!”.

Handlingslammede regeringer

Det er især dette element, det internationale Stop TTIP-netværk har advaret stærkt imod. På baggrund af erfaringer fra en række udviklingslande har Afrika Kontakt som en af kritikerne peget på, at det vil begrænse regeringers mulighed for at lovgive inden for områder som miljø, forbruger- og fødevaresikkerhed, arbejdstageres rettigheder, naturressourcer og meget mere.

Nyup nævner bl.a. et eksempel med en lignende aftale mellem Canada og USA, hvor multinationale amerikanske koncerner inden for kort tid har anlagt 30-40 sager mod den canadiske stat. ”[Og] en af dem har den canadiske stat allerede tabt. Den handler om at det canadiske parlament har vedtaget en bedre miljølovgivning, end den man havde før, og der har den pågældende koncern så sagt: ”Det dér, det stemmer ikke med traktaken – dér anlægger vi sag”. Og så har tribunalet af tre advokater besluttet, at så skal den canadiske stat betale to milliarder i erstatning.”

Den tidligere statsminister opfordrer til debat om TTIPs ISDS-mekanisme, som ifølge ham ikke er blevet diskuteret nok i forhandlingsprocessen. Et centralt spørsmål er blandt andet om forhandlerne er villige til at indgå aftalen ved at gå på kompromis med befolkningernes demokratiske rettigheder, eller om man helt kan undvære ISDS-mekanismen i en frihandelsaftale. Nyrup siger selv: ”Jeg mener, at vi principielt kan undvære ISDS i en frihandelsaftale og en investeringsaftale, fordi vi har et retssystem, der er godt nok og stærkt nok”.

Læs mere og skriv under på kampen mod TTIP på stopttip.dk og tilmeld dig vores TTIP-nyhedsbrev her.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev