Afrika Kontakt advarer

Problematisk fiskeriaftale med Marokko skal stoppes.

Afrika Kontakt advarer i et brev til en række medlemmer af Folketinget om den danske regerings fortsatte støtte til indgåelsen af en fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der fortsat omfatter det af Marokko besatte Vestsahara.
10. april 2018

I kategori

I kategori:

København den 9. april 2018

Kære (navn)

På onsdag er der åbent samråd i Europa-udvalget, og en række andre udvalg er inviteret med. Derfor skriver jeg til dig. Samrådet drejer sig om den fiskeri partnerskabsaftale som EU ønsker at indgå med kongedømmet Marokko, og som inkluderer det af Marokko besatte Vestsahara.

For regeringen er det Karen Ellemann der som ansvarlig minister for fiskeri og udenrigsministerier, Anders Samuelsen, der skal deltage i samrådet.

Den 27. februar 2018 fastslog EU domstolen at ”The Fisheries Agreement concluded between the EU and Morocco is valid in so far as it is not applicable to Western Sahara and to its adjacent waters”. Pressemeddelelsen fra domstolen er vedhæftet denne mail. Der er dermed ingen problemer i at indgå en ny fiskeriaftale med Marokko, så længe denne aftale ikke omfatter Vestsahara og deres farvande. Det er derfor stærkt problematisk at EU kommissionen, med dansk støtte, ønsker at forhandle en ny fiskeri partnerskabsaftale, der klart kommer til at omfatte det besatte Vestsahara.

Dommen fra i år er helt på linje med dommen fra 21. december 2016. Pressemeddelelse herfra er ligeledes vedhæftet. Her siger EU domstolen at Vestsahara ikke er en del af Marokko: "The Association and Liberalisation Agreements concluded between the EU and Morocco are not applicable to Western Sahara". Dermed underkender domstolen associations aftalen mellem EU og Marokko, fordi denne inkluderer det besatte Vestsahara.

Der er således to domme fra den øverste retsinstans i EU, der samstemmende siger at EU's handelsaftaler med Marokko ikke kan inkludere Vestsahara.

Modsat samlenotatet til samrådet, laver EU domstolen, en klar skelnen mellem "Befolkningen" (The population) og "Folket" (the people). Befolkningen, siger EU domstolen, betegner de mennesker der bor i Vestsahara. Dermed også de marokkanske bosættere, marokkansk politi og militær. Folket, siger EU domstolen, er de Saharawier der bor i Vestsahara og i flygtningelejrene. EU domstolen siger desuden at bevægelsen Polisario repræsenter folket i Vestsahara og deres politiske og økonomiske interesser. Samlenotatet fra udenrigsministeriet er dermed på afveje ved at sige at det er befolkningen i Vestsahara der skal høres. Det ville også være mærkeligt hvis det var besættelsesmagten der kunne give tilladelse til at resurserne i det område de har besat. Men det er faktisk sådan det ser ud når man læser samlenotatet, og samtidig ser hvad EU kommissionen fortager sig.

Vi synes at der er en række spørgsmål som ministrene ikke har svaret på:

Mener ministren at besættelsesmagten kan repræsentere folket i det besatte Vestsahara?

Noget tyder på at de organisationer som EU komitéen har inviteret til møder i Marokko og Vestsahara, og fiskeriaftalen, alle er registeret og godkendt af de marokkanske myndigheder. Kan ministeren bekræfte dette? 

Det nye mandat omfatter fortsat Vestsahara og man ønsker fremover at bruge en større del af EUs betaling til Marokko i det besatte Vestsahara. Hovedparten af Saharawierne bor i flygtningelejre i nabolandet. Vil de få gavn af aftalen, eller vil yderligere investeringer i området bare styrke besættelsesmagtens tilstedeværelse?

I følge en evalueringsrapport fra EU fanges mere end 90% af alle fisk i den nuværende aftale ud for Vestsahara. Mener ministren derfor at det overhoved er interessant for EU at der laves en ny fiskeriaftale, hvis ikke Vestsahara er inkluderet?

Den tidligere tyske præsident Horst Köhler er netop udpeget som ny særlig rådgiver for FNs generalsekretær for at finde en politisk løsning på konflikten. Mener ministren at yderligere investeringer i det besatte Vestsahara, med EUs støtte og penge, vil fremme en fredelig løsning på konflikten? Gør vi ikke bare en besættelse til en god forening?

Hvis EU kommissionen ønsker at respektere EU domstolens afgørelse, er spørgsmålet hvorfor mandatet så omfatter Vestsahara? Hvorfor har EU kommissionen ikke ønsket et nyt mandat, der ikke omfatter Vestsahara, efter der var kommet en afgørelse?

I hvilket omfang tog regeringen dommen fra december 2016 med i sine overvejelser da regeringen støttede et mandat til en ny fiskeri partnerskabsaftale med Marokko, der var inklusiv Vestsahara?

Hvis kommissionen ønsker at respektere dommen fra februar 2018, hvorfor inkluderer forhandlingsmandatet, geografisk det besatte Vestsahara?

Jeg håber at der kommer et godt samråd, og du vil tage ovenstående spørgsmål op. Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, står vi i Afrika Kontakt gerne til din rådighed.

Med venlig hilsen / Best Regards
Morten Nielsen
Head of Secretariat
Afrika Kontakt - Denmark

 

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev