Klimarapport

Tanzania

Government forces hybrid seeds and fertilisers, but agroecology consciousness rise
14. maj 2019

I kategori

I kategori:
MAdsuverænitet og agroøkologi

Madsuverænitet handler om retten til selvbestemmelse over jord, landbrugsproduktion på bæredygtig vis samt lokal kontrol over landbrugs- og fødevarepolitikker og kontrol over handel med fødevarer. Det bygger på viden om, at mad på verdensplan er ulige fordelt, men at der samlet set produceres mere end rigeligt. Madsuverænitet er et alternativ til den industrielle fødevareproduktion, der får forbruger og producent tættere sammen og sørger for, at alle får tilstrækkelig, kulturelt passende og sund mad, samtidig med, at produktionen af mad foregår på en miljø- og klimavenlig måde.

 

Agroøkologi er et middel til at nå madsuverænitet, som overordnet dækker over tre ting, nemlig en videnskabelig disciplin, en social bevægelse og en række praktiske metoder. Grundlæggende handler det praktiske aspekt af agroøkologi om at tilrettelægge landbruget, så det efterligner et naturligt økosystem.

 

Agroøkologiske landbrugsmetoder søger at styrke jordens naturlige biodiversitet ved for eksempel at fokusere på polykulturel dyrkning (permakultur), der ved en dyrkning af et varieret sæt af ikke-konkurrerende afgrøder er med til at opretholde jordens frugtbarhed. Agroøkologiske landbrugsmetoder styrker og bevarer lokal og traditionel viden og praksisser.  

 

Global Aktion og La Via Campesina (LVC) har efter et feltstudie i det østlige Tanzania udarbejdet en rapport om hvordan det står til med småbønders tilpasning til og viden om klimaforandringer samt landets politikker og retningslinjer på området.
 

Tanzania er blandt de lande i verden, som er mest sårbare overfor klimaforandringer. Konsekvenserne mærkes tydeligt allerede, for eksempel i form af lange perioder med tørke og voldsomme oversvømmelser, som ødelægger afgrøder eller forhindrer dem i at gro.

Særligt kvinder og andre udsatte grupper rammes hårdt af forandringerne i klimaet, fordi det er dem, som hovedsaligt dyrker jorden og brødføder landet, og fordi de ligger under for undertrykkende magtstrukturer, som for eksempel gør det sværere for kvinder at få adgang til at uddanne sig og eje land.
 

Denne rapport gennemgår nationale initiativer, som skal gøre Tanzania mere modstandsdygtigt over for klimaforandringer. Der er gode intentioner iblandt, men rapporten kritiserer dem for grundlæggende at gøre mere skade end gavn for den brede befolkning, herunder for kvindelige småbønder, og argumenterer for, at det egentlige formål med disse initiativer er at fremme storskala industrialiseret landbrug. Derudover kritiseres den mangelfulde ligestillingsstrategi samt det problem, at der ikke skelnes klart nok mellem miljø- og klimaproblematikker.
 

Medlemmer af MVIWATA, en tanzanisk bondeorganisation (medlem af LVC) blev interviewet om deres opfattelse af klimaforandringer og deres reaktion på dem, og det konkluderes, at selvom der ikke er en stærk bevidsthed om for eksempel udvindingsindustrien, global overproduktion og -forbrug og klimaforandringer, er der en stigende bevidsthed om madsuverænitet og agroøkologi og fordelene ved disse. I Tanzania er der i øvrigt, og har længe været, en overvejende negativ opfattelse af brug af kemikalier og hybridfrø, og MVIWATA fortsætter arbejdet med at uddanne og oplyse småbønder om agroøkologiske landbrugsmetoder og på den måde kæmpe for madsuverænitet.

Læs hele rapporten her (på engelsk):

 

Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev