Stormøde:

TTIP - En handelsaftale for folket eller de multinationale selskaber?

Der var talstærkt fremmøde da Afrika Kontakt afholdte stormøde om frihandelsaftalen TTIP. Over 60 mennesker var mødt op til aktivistplanlægning og debat om aftalen og dens konsekvenser for befolkningerne i Europa og udviklingslandene.
08. marts 2015

I kategori

I kategori:

Over 60 mennesker var mødt op da Afrika Kontakt torsdag d. 26. februar afholdt stormøde om EU og USA’s frihandelsaftalen TTIP i lokalerne på Nørrebrogade.

Med mødet ønskede Afrika Kontakt at give et tiltrængt indspark til den danske debat om frihandelsaftalen – en debat, der, på trods af aftalens vidtrækkende konsekvenser, har været svær at få øje på i den danske offentlighed.

En aftale for de multinationale selskaber

TTIP-aftalen er dybt problematisk, fordi den bl.a. åbner op for, at multinationale selskaber vil få lov til at underminere demokratiske beslutninger om miljø, forbrugersikkerhed og almindelige menneskers arbejdsforhold.

Med TTIP bliver det nemlig muligt for multinationale selskaber at sagsøge lande og kræve økonomisk erstatning, hvis en politisk beslutning begrænser deres profit. I praksis betyder det, at beslutninger vedtaget af folketinget kan medføre sagsanlæg fra multinationale selskaber. 

Henrik Bang Andersen, medlem af Afrika Kontakt og til dagligt ansat i EU-Parlamentet, var torsdag aften fløjet fra Bruxelles til København for at fortælle tilhørende om den konkrete betydning af TTIP, både i Europa og i resten af verden. 

Han kunne bl.a. fortælle, hvordan lignende aftaler allerede har været gældende i mange udviklingslande. Dette har ført til flere konkrete sager, hvor lande er blevet sagsøgt af multinationale selskaber på baggrund af demokratiske beslutninger og har måttet betale millioner af kroner i erstatning og sagsomkostninger.

Henrik Bang Andersen påpegede desuden, at vedtages TTIP vil de udviklingslande, der endnu ikke har givet de multinationale selskaber denne ret, komme under pres for at indgå lignende aftaler.

Manglende dansk debat og nyt stormøde

I mange europæiske lande raser den kritiske debat om TTIP og der er på europæisk plan allerede indsamlet over 1,5 millioner underskrifter mod aftalen. I Danmark er den offentlige debat og diskussion blandt politikere i modsætning hertil overraskende stille.

Det vil Afrika Kontakt den kommende tid forsøge at lave om på med en kampagne omkring problemerne med TTIP. Stormødet var således kun første skridt i et forsøg på at mobilisere til kamp mod frihandelsaftalen.

Allerede den 19. marts afholdes der igen stormøde mod TTIP. Denne gang vil der bl.a. være oplæg fra Lyda Fernanda, som er colombiansk handelsaktivist, ligesom, der vil blive diskuteret, hvad vi konkret kan gøre for at stoppe aftalen. 

Er du interesseret i at indgå i arbejdet mod TTIP, kan du her læse mere om det næste stormøde d. 19 marts.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev