Ultra Innovation tilbageholdt i Panama

Ultrabulk fortsætter sejlads med konfliktmineraler fra Vestsahara

På trods af, at et af Ultrabulks skibe har været tilbageholdt netop pga. en last med konfliktmineraler fra Vestsahara, mener det danske rederi fortsat ikke, at det er problematisk at sejle med fosfat fra det af Marokko besatte Vestsahara.
06. juni 2017

I kategori

I kategori:

Siden det danske rederi Ultrabulk i 2014 indgik aftale om transport af millioner af tons fosfat fra det besatte Vestsahara til gødningsproducenten, canadiske Agrium Inc., har Afrika Kontakt gentagende gange advaret rederiet om, at deres transport er i konflikt med Folkeretten. Hverken rederiet eller køberne af fosfaten har nemlig fået det saharawiske folks accept af denne eksport.
Både Ultrabulk og Danamrks Rederiforening afviser, at de er på tynd is i forhold til transport af konfliktmineraler fra det besatte Vestsahara. Det må derfor komme som en overraskelse for dem, at Ultrabulks skib, Ultra Innovation, den 17. maj blev tilbageholdt i Panama-kanalen, og at rederiet var nødsaget til at betale en kaution for at skibet kunne fortsætte sin sejlads til Canada med de ca. 50.000 ton fosfat fra Vestsahara. Hvor meget Ultrabulk måtte betale for at få frigivet Ultra Innovation er ikke oplyst.

En dommer vil senere afgøre sagen mellem den saharawiske befrielsesbevægelse Polisario og Ultrabulk. En dato for retssagen er endnu ikke fastsat.

Polisario kræver erstatning og beslaglæggelse af lasten
Ultra Innovation er det andet skib lastet med fosfat som befrielsesbevægelsen Polisario har fået en dommer til at tilbageholde med krav om beslaglæggelse af lasten og erstatning for tyveriet af deres naturresurser.
Den 3. maj afgjorde en dommer i Sydafrika således tilbageholdelsen et andet skib, NM Cherry Blossom, på vej til New Zealand. Polisario mener, at eksporten af fosfat fra de af Marokko besatte områder af Vestsahara er i strid med de folkeretslige principper. Den sydafrikanske domstol støttede dette synspunkt og udstedte ordrer om at skibet skulle tilbageholdes. Lasten på 50.000 ton fosfat var på vej til en kunde i New Zealand. Domstolene i Sydafrika afgør den 9. juni om NM Cherry Blossom får lov til at fortsætte sin sejlads.

EU afsagde i december 2016 en domsstolsafgørelse, der klart afgjorde, at Vestsahara ikke kan betragtes som en del af det marokkanske kongedømme, hvilket betyder at handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke kan omfatte Vestsahara. Polisarios krav om tilbageholdelse af de to skibe, og krav om beslaglæggelse af de 50.000 ton fosfat, er en test af denne domstolsafgørelse.

Ultrabulk fortsætter eksporten

I en mail til Afrika Kontakt (d. 22. maj 2017) skriver CEO for Ultrabulk, Per Lange:

"Jeg kan bekræfte at M/V Ultra Innovation har været tilbageholdt i Panama på foranledning af Polisario. Vi har tidligere fået klare juridiske udtalelser fra flere sider, men vi har benyttet denne lejlighed til igen at konferere med vores juridiske rådgivere, som har bekræftet overfor os, at hjemmelsgrundlaget for udvinding af naturressourcer fra Vestsahara herunder transport af dette er uændret. Dermed er lasten, som tidligere tilsvarende laster, lovligt afskibet i overensstemmelse med de regler af forpligtigelser, som Ultrabulk er underlagt.

Vi afventer fortsat Udenrigsministeriets redegørelse for dommen og de eventuelle implikationer, det må have for danske virksomheder. Foreligger der dernæst en ny situation, så forholder vi os selvfølgelig til det.
Der foreligger ikke nogen handelsembargo eller sanktioner, og det er derfor ikke noget ulovligt i denne forretning. Vi arbejder ydermere ud fra de anbefalinger som FN og de danske myndigheder udsteder, inklusive Folketingets opfordring til at udvise særlig agtpågivenhed."

Ultrabulk har en kontrakt med det offentligt ejede marokkanske fosfatfirma, Groupe OCP, som er verdens førende fosfateksportør. Aftalen omhandler transport af 9 millioner ton fosfat fra BouCraa-minen i Vestsahara til Canada i perioden 2013 til 2020. Ultrabulk skriver i deres seneste årsrapport, at de arbejder aktivt for at forbedre deres CSR eller sociale ansvar i forhold til blandt andet menneskerettigheder, som de respekterer og støtter beskyttelsen af.

Vestsahara blev besat af Marokko i 1975, og Polisario kæmpede efterfølgende en guerillakrig for det saharawiske folks uafhængighed. En aftale om våbenhvile blev indgået i 1991. Efterfølgende FN-forhandlinger har dog ikke medført den folkeafstemning om områdets tilhørsforhold, som FN har lovet saharawierne, og som var en del af våbenhvileaftalen. Marokko har i årtier blokeret for en folkeafstemning, og FN opfatter Vestsahara som Afrikas sidste koloni.