Pressemeddelelse fra Afrika Kontakt

VESTSAHARA: EU-domstolen sætter stopper for fiskeriaftale mellem EU og Marokko

EU-domstolen har i tidligere i dag erklæret, at den nuværende fiskeriaftale mellem EU og Marokko ikke kan anvendes i Vestsaharas farvande.
27. februar 2018

I kategori

I kategori:

Begrundelsen for dommen sker på baggrund af Saharaviernes ret til selvbestemmelse og manglende samtykke til indgåelsen af en aftale.
Afgørelsen kommer som resultat af en sag der blev anlagt af Western Sahara Campaign UK imod den Britiske regering i 2015. Hvorefter landets højesteret henviste sagen til EU-domstolen, med henblik på at afgøre om EU Kommissionen havde begået en fejl.
Med henvisning til FN’s princip om retten til selvbestemmelse annoncerede EU domstolen i en officiel pressemeddelelse, at enhver inklusion af Vestsahara i fiskeriaftalen er i modstrid med folkeretten samt gældende regler for handelsrelationer mellem EU-Marokko.
Vestsahara har været besat af Marokko siden 1975. FN leder den igangværende proces om at få gennemført en folkeafstemning, hvilket betyder at territoriets folkeretslige status forbliver uafklaret.
Se EU-domstolens pressemeddelelse: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp18002...
Startede forhandlinger inden dommen faldt
For lidt over en måned siden kom domstolens generaladvokat, Melchior Wathelet, med en foreløbig afgørelse der erklærede at aftalen er ugyldig så længe denne omfatter Vestsahara.
Denne udmelding forhindrede dog ikke Kommissionen i at bede EU’s medlemsstater om at godkende et forhandlingsmandat om fornyelse af den nuværende fiskeriaftale. Den danske regering gav deres foreløbige samtykke til aftalen, efter Karen Ellemann havde forsikret Europaudvalget om, at mandatet skulle tages op til genovervejelse, hvis domstolens afgjorde at Vestsaharas farvande ikke kunne omfattes i aftalen. I Afrika Kontakt siger Morten Nielsen at ”vi ser frem til at regeringen trækker sin støtte til mandatet, da dette klart omfatter det af Marokko besatte Vestsahara. Og at de lægger pres på Kommissionen, for at det illegale fiskeri ud for Vestsaharas kyst stoppes øjeblikkeligt”.
Kommissionen er i mellemtiden gået videre med mandatet, og for mindre end 2 uger siden indikerede flere af EU’s medlemsstater at de ville stemme for aftalen.  
Dommen følger en lignende afgørelse omkring den bredere associeringsaftale fra 2016. Her afgjorde domstolen ligeledes at handelsaftalen mellem EU og Marokko på ingen måde kan omfatte Vestsahara.
På trods af dommens klare ordlyd inkluderer Kommissionen fortsat Vestsahara i deres forhandlinger med Marokko omkring en fornyelse af aftalen.
Morten Nielsen fra Afrika Kontakt udtaler ”På trods af advarsler, valgte den danske regering at støtte EU's forhandlinger med Marokko. Vi forstår ikke, hvorfor man ikke kunne vente de ti dage til at der kom en dom. Det vi har oplevet er, at regeringen har bygget sin augmentation for at støtte mandatet på marokkanske tolkninger. Man har med andre ord ment, at besættelsesmagtens ord for, at alt er i orden med besættelsen, er en rimelig fremgangsmåde.
Og han forsætter ”Det har været trist at se hvordan Karen Ellemann, har forsøgt at forsvare den danske regerings støtte til en aftale der nu er dømt ulovlig”. 

For mere information om sagen kontakt Morten Nielsen: morten@afrika.dk Tlf.: 35 35 92 32 eller 2539 6557