Afrika Kontakt søger nye aktive:

Vestsaharagruppen søger aktive til arbejde med politisk konference og lobby-arbejde.

Vores vestsaharagruppe har i flere år været særdeles aktiv i at støtte et mere aktivt dansk og europæisk fokus på konflikten i Vestsahara. Gruppen arbejder med politisk lobby- og oplysningsarbejde på nationalt og internationalt plan.
17. maj 2017

Opgaven

I den kommende tid arbejder gruppen på at Danmark skal overholde EU-lovgivning vedrørende konflikten. Dette sker ved at være i løbende kontakt med de ansvarlige politikere og interessenter. Specifikt arbejder gruppen på, at arrangere en konference i folketinget med formål at oplyse politikere m.m. om situationen i Vestsahara, især med hensyn til EU's handelsaftale med Marokko, der muliggør Marokkos udbytning af Vestsaharas naturressourcer. Gruppen søger specifikt hænder til at løse konference-arbejde, hvilket vil sige både udformning af indholdssiden, samt organisatorisk arbejde med finansiering og andet praktisk. Derudover laver gruppen løbende lobbyarbejde med folketinget, virksomheder og EU.

Konfliktens baggrund og udvinding af naturressourcer

Vestsahara var indtil 1975 en spansk koloni, hvorefter landet blev ulovligt besat af Marokko. Invasionen medførte en lang krig, der varede indtil 1991, hvor FN fik mandat til at afholde en folkeafstemning om landets selvbestemmelse. På trods af mandatet er afstemningen aldrig blevet afholdt, og dermed forbliver Vestsahara Afrikas sidste koloni.
Vestsahara er rig på naturressourcer som fosfat, fiskeri og muligvis olie. Konflikten har som konsekvens, at udnyttelsen af ressourcerne ikke kommer saharawierne, landets oprindelige befolkning, til gode, hvilket er i strid med international lov.
Ressourcerne er derimod i hænderne på Marokko, der råder over ressourcerne som var de marokkanernes egne. EU-domstolen fældede sidste år netop en dom her omkring. Dommen stadfæster, at varer fra Vestsahara ikke kan være en del af handelsaftaler mellem Marokko og EU, og anerkender således Vestsahara som værende under uafklaret folkeretlig status.

Du kan læse mere om konflikten her.

Følgende er en fordel, men ikke en forudsætning, for at være en del af gruppen.

  • Kendskab til international lov
  • Kendskab til EU-systemet
  • Erfaring med afholdelse af konferencer, seminarer mm.

Har du lyst til at bidrage til eller høre mere om det politiske arbejde med Vestsahara, så kontakt jens@afrika.dk


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev