Praktikopslag

Vi søger en politik-og kampagnepraktikant

Har du lyst til at få erfaring med arbejdet i en solidaritetsorganisation, og har du mod på at bruge din faglighed til at indgå i vores politik- og kampagnearbejde?
12. oktober 2018

I kategori

I kategori:

Har du lyst til at få erfaring med arbejdet i en solidaritetsorganisation, og har du mod på at bruge din faglighed til at indgå i vores politik og kampagnearbejde?

Afrika Kontakt slår hermed to praktikpladser op med start den 31. januar og frem til den 28. juni 2019.

Læs om vores anden praktikantstilling som projektpraktikant her.

Politik-og kampagnepraktikant

Afrika Kontakt søger en praktikant til vores politik- og kampagneteam med interesse for udviklingspolitik, kommunikation og globale samarbejder. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores to politik- og kampagnemedarbejdere og vores frivillige arbejdsgrupper. Praktikken er 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have mulighed for at passe eventuelle kurser.

Der vil forekomme møder aften og weekend samt mulige rejseaktiviteter i forbindelse med arbejdet. Praktikken er ulønnet, men alle rejseaktiviteter dækkes af Afrika Kontakt.

Som praktikant vil du arbejde for at styrke Afrika Kontakts profil udadtil og samtidig bliver du sammen med vores frivillige aktivister en stor del af Folkets Madmøde, en festival om madsuverænitet, som vi afholder i maj måned.

Opgaver:

 • Tage del i planlægningen og udviklingen af Afrika Kontakts politik- og kampagnearbejde, herunder særligt som central person i planlægningen og afholdelsen af Folkets Madmøde i samarbejde med vores frivilliggruppe. Derudover tage del i ideudvikling af kommende kampagner og nye redskaber for kreativ aktivisme.
 • Udarbejde artikler, debatindlæg og en social mediestrategi for forårets kampagneaktiviteter, hvor vi særligt vil have fokus på mad, landbrug, klima, handel og udviklingspolitik.
 • Bidrage med indhold til Afrika Kontakts hjemmeside, Facebookside og månedlige nyhedsbreve.
 • Indgå i det daglige kommunikations-, kampagne- og lobbyarbejde inden- og udenfor Danmarks grænser.
 • Løbende være med til at planlægge og afholde offentlige arrangementer såsom debatter med internationale og danske aktivister og beslutningstagere.

Du vil få erfaring med:

 • Arbejdet i en frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
 • At koordinere store internationale kampagner sammen med græsrodsbevægelser i det globale Syd og Nord. 
 • At arbejde politisk bl.a. gennem lobby- og dialogmøder med danske politikere.
 • Fundraising og fondsansøgninger til aktiviteter i Danmark, Europa og Afrika.
 • Journalistisk arbejde såsom interviews med samarbejdspartnere og græsrodsbevægelser, og om muligt videooptagelser, fotoreportager og podcastproduktion.

Vi søger en person, som:

 • Skriver godt og brænder for at formidle udviklingspolitiske emner til en bred målgruppe.
 • Interesserer sig for de sociale medier og deres muligheder og begrænsninger.
 • Har praktisk sans, overblik og gode koordineringsevner.
 • Er i stand til at arbejde i et team.
 • Er god til at lære fra sig og indgå i samarbejder med frivillige.
 • Er indforstået med og kan arbejde under den politiske ramme vi har i Afrika Kontakt.
 • Er i gang med en videregående uddannelse.
 • Gerne har erfaring med kampagnearbejde.

Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring med kampagne- og politisk arbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så det tilpasses dine behov.

Om Afrika Kontakt 
Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende forandringer i det globale politiske og økonomiske system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og på at mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at skabe forandring.

Du vil til daglig være en del af sekretariatet på Nørrebro i København, hvor vi pt. er 4 ansatte, 2 praktikanter og ca. 100 frivillige aktivister.

Ansøgning 
Send din ansøgning og dit CV til info@afrika.dk senest den 5. november 2018 kl. 9. Der vil blive kaldt til samtaler snarest derefter.

Yderlige oplysninger om stillingen kan fås af sekretariatsleder Morten Nielsen, tlf. 35 35 92 32.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev