Praktikopslag

Global Aktion søger en politik- og kampagnepraktikant

Har du lyst til at få erfaring med arbejdet i en solidaritetsorganisation, og har du mod på at bruge din faglighed til at indgå i vores politik-, kommunikation- og kampagnearbejde?
16. marts 2020

I kategori

I kategori:
Global aktion slår hermed en ud af ro praktikpladser op med start i I stsrt august til december 2020. .
 
Læs mere om praktikstillingerne for projektarbejde her
 
Politik- og kampagnepraktikant
Global Aktion søger en praktikant til vores politik- og kampagneteam med interesse for udviklingspolitik, kommunikation og globale samarbejder. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores politik- og kampagnemedarbejdere og vores frivillige arbejdsgrupper. Praktikken er 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have mulighed for at passe eventuelle kurser.
Der vil forekomme møder aften og weekend samt mulige rejseaktiviteter i forbindelse med arbejdet. Praktikken er ulønnet, men alle rejseaktiviteter dækkes af Global Aktion
 
Opgaver:
 • Tage del i planlægningen og udviklingen af Global Aktions politik- og kampagnearbejde, herunder tage del i idéudvikling af kommende kampagner og nye redskaber for kreativ aktivisme.
 • Udarbejde artikler, debatindlæg og en social mediestrategi for forårets kampagneaktiviteter, hvor vi særligt vil have fokus på mad, landbrug, klima, handel og udviklingspolitik. 
 • Bidrage med indhold til Global Aktions hjemmeside, Facebookside og forskellige nyhedsbreve.
 • Indgå i det daglige kommunikations-, kampagne- og lobbyarbejde inden- og uden for Danmarks grænser.
 • Løbende være med til at planlægge og afholde offentlige arrangementer såsom debatter med internationale og danske aktivister og beslutningstagere.
 
Du vil få erfaring med:
 • Arbejdet i en frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
 • At koordinere store internationale kampagner sammen med græsrodsbevægelser i det globale Syd og Nord.
 • At arbejde politisk bl.a. gennem lobby- og dialogmøder med danske politikere.
 • Fundraising og fondsansøgninger til aktiviteter i Danmark, Europa og Afrika.
 • Journalistisk arbejde såsom interviews med samarbejdspartnere og græsrodsbevægelser, og om muligt videooptagelser, fotoreportager og dodcastproduktion.
 
Vi søger en person, som:
 • Skriver godt og brænder for at formidle udviklingspolitiske emner til en bred målgruppe.
 • Interesserer sig for de sociale medier og deres muligheder og begrænsninger.
 • Har praktisk sans, overblik og gode organisatoriske evner.
 • Er i stand til at arbejde i et team.
 • Er god til at lære fra sig og indgå i samarbejder med frivillige.
 • Er indforstået med og kan arbejde under den politiske ramme vi har i Global Aktion
 • Er i gang med en videregående uddannelse.
 • Gerne har erfaring med kampagnearbejde.
 
Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring med kampagne-, kommunikation- og politisk arbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så det tilpasses dine behov.
 
Om Global Aktion
Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med græsrodsbevægelser fra hele verden kæmper for grundlæggende forandringer i det globale politiske og økonomiske system. Vi tror på, at en mere lige og retfærdig verden er mulig. Vi støtter sociale bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati, rettigheder og en mere lige fordeling af samfundets ressourcer. Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og globalt, og på at mobilisere og informere befolkningen i Danmark om de forhold, der skaber ulighed, og de muligheder der er for at skabe forandring.
Du vil til daglig være en del af sekretariatet på Nørrebro i København, hvor vi pt. er 6 ansatte, 3 praktikanter og ca. 150 frivillige aktivister.
 
Ansøgning
Send din ansøgning og dit CV til info@globalaktion.dk senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 9. Der vil blive kaldt samtaler løbende.
Yderlige oplysninger om stillingen kan fås af sekretariatsleder Morten Nielsen, tlf. 35 35 92 32.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.