Afrika Kontakts strategi 2016 - 2020

I april 2016 vedtog vi en ny strategi for de næste års arbejde. Strategien er rammen for alle arbejdsgruppernes arbejde.

Afrika Kontakts strategi er rammen for hele foreningens arbejde. I strategien har vi sat os en række konkrete mål, og vi arbejder sammen om at nå disse meget ambitiøse mål vi har sat.

Hvis du vil være aktiv i Afrika Kontakt skal du derfor gøre op med dig selv om de ønsker at arbejde inde for den politiske og strategiske ramme som vi har lagt os på.