Det har betydning for mennesker

Elise er 27 år og er nyligt udklækket kandidat i Folkesundshedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har været aktiv i Afrika Kontakts Sundhedsrettighedsgruppe i to år.

Elise forklarer om Sundhedsrettighedsgruppens arbejde: ”Vi arbejder sammen med to partnerorganisationer i Uganda om at styrke og organisere marginaliserede HIV-positive i netværk på både distrikt og nationalt niveau. Gennem træning i menneskerettigheder lærer HIV-positive at være fortalere for deres egne rettigheder og blive til sociale forandringsagenter i deres lokalsamfund, eksempelvis ved at advokere for non-discrimination og retten til behandling.” Og hun tilføjer: ”Og det gør de også. De kræver faktisk deres ret nu.”

Gruppens partnerne arbejder meget i de landlige områder, og det giver ifølge Elise rigtig god mening at træne HIV-positive i sådanne områder: ”Der er store forskelle på land og by bl.a. i forhold til adgang til medicin, og der er mange politikere, der aldrig kommer ud til de her områder. Derfor kræver det altså, at man har en stærk stemme for at kunne råbe dem op.”

Solidaritet og samarbejde

Elise er næsten lige kommet hjem fra besøg hos partnerne i Uganda. ”Det er virkelig en kvalitet at kunne følge projektet, og se hvordan det udfolder sig,” fortæller hun og fortsætter: ”At det, jeg bruger min fritid på, faktisk har betydning for andre mennesker. At der er nogen i den anden ende.”

Hun fortæller, at partnerskabet er meget gennemsigtigt, og alle parter deler information og erfaringer med hinanden. Samarbejdet med de ugandiske partnere er et eksempel på Afrika Kontakts forestilling om et godt partnerskab, hvor det er solidaritet og den fælles udvikling, der bærer samarbejdet.
”Når vi er på projektbesøg, bliver vi mødt med den der: »Det er super fedt, når I fra AK kommer, for I er med. I laver aktiviteter med os og dem, der er involverede i projektet. I er meget mere i solidaritet med os, end I er egentlige donorer«. Når vi er på projektbesøg, kommer vi ikke for at overvåge, men mere for at observere og forstå, hvordan projektet fungerer og udfolder sig i praksis,” siger Elise og fortsætter: 

”Det kan være svært at forstå, hvordan problemerne opstår, før man selv står i Uganda og får den fulde forklaring - og så er det helt vildt sjovt og lærerigt at komme ud.”

Hvad sker der ellers i gruppen for øjeblikket?

Elise er i øjeblikket i gang med at forberede kampagnen ”Much more than HIV+” til World AIDS Day d. 1. december. ”Det er en kampagne vi fik ideen til sammen med vores ene partner ved sidste projektbesøg. Det var på deres opfordring, vi lavede kampagnen, og det hele startede med en meget spontan brainstorming.” Kampagnen skal munde ud i en fotoudstilling med billeder, de aktive tog under det sidste besøg i Uganda. Det er planen, at overskuddet herfra skal bruges på at invitere repræsentanter fra partnerne og projektet til Danmark næste år.

Udover at planlægge kampagnen, er Elise også med til at skrive en ny gruppestrategi samt forberede et praktikforløb hos den ugandiske partner til foråret. Ved siden af dette, skal hun også have færdiggjort en projektrapport om det nyligt afsluttede partnerbesøg sammen med de to andre aktivister, der var med. Så der er nok at lave. Det er der generelt i Afrika Kontakts grupper – og Sundhedsrettighedsgruppen er ingen undtagelse. Elise skønner, at der i gennemsnit ca. er tre-fire møder om måneden – altså planlagte møder, tilføjer hun. Oveni kommer de dage, hvor man bare lige skal ordne et eller andet på sekretariatet. Hun har selv været til møder hos Afrika Kontakt tre gange både i denne og forrige uge. I aften står den på møde i Forretningsudvalget.

”At arbejde i en lille græsrodsorganisation kan noget særligt”

Hvorfor lige sundhedsrettigheder og Uganda?

Det er en personlig og faglig interesse, der har bragt Elise ind i Sundhedsrettighedsgruppen. ”For mig er det egentlig det at arbejde med sundhedsrettigheder, der er det vigtigste, og derfor kunne jeg også sagtens arbejde i Ghana eller Mozambique, hvis det var. I Afrika Kontakt får man en masse erfaring og arbejder for et vigtigt formål. Derudover lærer man en masse – både administrativt med hensyn til, hvordan man kører projekterne, men også rent fagligt omkring rettighedsbaseret og politisk arbejde. Derudover har folk i gruppen meget forskellige baggrunde – nogle er fra Internationale Udviklingsstudier og andre fra Medicin. Derfor kan vi også lære en masse af hinanden.”

Hvorfor er du aktiv i lige præcis Afrika Kontakt?

Elise har tidligere været frivillig i Ungdommes Røde Kors og Red Barnet Ungdom, hvor hun arbejdede på asylområdet, herunder med uledsagede børn og unge. ”Det var spændende at møde de børn og unge, der er kommet hertil og høre deres historier,” fortæller hun, ”og også noget helt andet end Afrika Kontakt.”

I Afrika Kontakt kan hun dyrke sine interesser og faglighed på samme tid. ”Det er spændende at arbejde i en lille græsrodsorganisation med en så flad struktur – det kan noget. Arbejdet i Afrika Kontakt skabes af de frivillige, så hvis man har tid og lyst, så kan man få indflydelse og udrette noget.”