Handelsgruppen

Politikerne fremstiller frihandel som noget vi ikke kan få for meget af. Men i Afrika Kontakt mener vi at den neoliberale konsensus om frihandel har ført til at store transnationale virksomheder kan udkonkurrere bønder og arbejdere i det globale Syd, presse lønmodtageres rettigheder over hele verden, forværre klimaforandringer og udhule vores nationale demokrati i et konkurrencestyret 'kapløb mod bunden'.

 

I Handelsgruppen snakker vi ikke kun, vi laver også aktivisme. Handelsgruppen har repræsenteret Afrika Kontakt i et netværk af danske og udenlandske organisationer, der har arrangeret demonstrationer og aktioner mod de store frihandelsaftaler TTIP og CETA. I de kommende år vil vi ikke kun kritisere, men også lægge fokus på at formulere positive alternativer til den eksisterende handelspolitik. 


Vi er sammen med tre andre danske organisationer en del af Netværk for Solidarisk Handel, hvor vi er med til at udarbejde en fælles strategi i kampen for en mere solidarisk handelspolitik. Desuden samarbejder vi med forskellige udenlandske organisationer og netværk.

 

I handelsgruppen indsamler vi viden om de overordnede globale strukturer for verdenshandelen, og hvordan disse strukturer skaber stigende ulighed og giver mere magt og indflydelse til store multinationale virksomheder og mindre magt til de nationale parlamenter. Vi undersøger også hvordan disse strukturer påvirker mennesker, miljø, demokrati, forholdet mellem rige og fattige lande, og mulighederne for udvikling i det globale Syd.

 

I handelsgruppen har vi de sidste år fokuseret vores arbejde på Stop TTIP og CETA-kampagnerne, samt rejst rundt til højskoler og holdt oplæg om konsekvenserne af frihandel. I øjeblikket arbejder handelsgruppen på at udarbejde et nyt oplæg med en ny generation af oplægsholdere. Oplægget skal i højere grad end tidligere have fokus på, hvad vi gerne vil med handelspolitik og ikke kun kritisere de fremherskende politiske strømninger. Derfor beskæftiger vi os for det første med ’The Alternative Trade Mandate’, der er et dokument udarbejdet af organisationer tværs over Europa med konkrete ønsker og forslag til en progressiv investerings- og handelspolitik i EU.  Desuden arbejder vi med ’International People’s Treaty on the Control of Transnational Coorperations’, der er civilsamfundets bud på en menneskerettighedsdomstol for multinationale virksomheder. Både Alternative Trade Mandate og International People’s Treaty formulerer konkrete forslag og visionære løsninger, der prioriterer at beskytte mennesker og miljø frem for profit, som vi gennem vores oplæg vil forsøge at udbrede kendskabet til.

 

Samtidig har vi fået bevilget penge fra Europanævnet til at producere oplæg, podcasts samt en række andre aktiviteter vedrørende handelspolitik.

 

Hvis du har lyst til at være med i Handelsgruppen har du derfor rig mulighed for at blive klogere på handelspolitik og være med til at udfordre den eksisterende neoliberale handelspolitik og byde ind med alternativer, der sigter mod en mere retfærdig, solidarisk og bæredygtig verden.