Sundhedsgruppen

Vi arbejder med sundhedsrettigheder og har et særligt fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder (SRSR)
Gruppens projekter:

Projekttitel: Our Right - Our Claim

I sundhedsrettighedsgruppen har vi fokus på sundhedsrettigheder i Uganda. Vi mener, at sundhedsydelser bør være available, accesssible, acceptable and of quality (AAAQ princippet). Princippet indebærer, at sundhedsydelser skal være til rådighed i tilstrækkeligt omfang. Der skal være adgang til ydelserne uden diskrimination, hvilket bl.a. indebærer, at det skal være økonomisk overkommeligt, og at der skal være lige adgang til information. Derudover skal sundhedsydelserne være acceptable og tilbydes med respekt ud fra et etisk og kulturelt synspunkt, og behandlingen skal være forbundet med fortrolighed. Endelig indebærer princippet, at vi arbejder for at sundhedsydelserne skal være af god kvalitet. 

Med udgangspunkt i dette AAAQ-princip betyder det, at vi arbejder rettighedsbaseret og tror på, at styrkelse og mobilisering af mennesker, som har fået frataget deres rettigheder, kan lede til forandring på lokalt såvel som regionalt, nationalt og globalt niveau. 

I Uganda har vi et stort fokus på reproduktiv og seksuel sundhed, og arbejder især med at styrke mennesker, der lever med HIV i Kibaale-distriktet i det vestelige Uganda. Vi samarbejder med den ugandiske organisation Health Action Rights Group (HAG) om at mobilisere HIV-smittede i støttegrupper, og samtidig mindske den diskrimination og marginalisering, som HIV-smittede ofte oplever. På den måde ønsker vi at sikre hiv-smittede en mulighed for at indgå på mere lige fod i lokalsamfundet, og kræve deres sundhedsmæssige rettigheder. 

Sundhedsrettigheder er ikke bare noget, man skal kræve på lokalt plan. Politiske strukturer er med til at fastholde et system, der ikke tager sig af menneskers sundhed. Derfor fokuserer gruppen også på at formidle vores projekter, resultater og generelle spørgsmål om sundhedsudvikling på et politisk plan. Vi arbejder for at påvirke de politiske diskussioner om HIV og AIDS i Danmark såvel som globalt. Hertil efterspørger vi personer, som har erfaring med lobby- og fortalervirksomhed.

Vi er en del af flere netværk i Danmark, som fokuserer på behovet for at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt støtte sundhedsorganisationer til i højere grad at benytte AAAQ princippet i deres arbejde. 

I sundhedsrettighedsgruppen er vi altid åbne for at få nye motiverede medlemmer, som vil være med til at sikre det arbejde, vi laver med vores samarbejdspartnere, men som også er klar til tænke udover det projekttekniske. 

Vi forventer ikke, at du som aktiv i gruppen nødvendigvis er ekspert, men vi forventer, at du interesserer dig for sundhed, udvikling og rettigheder, og at du er engageret og villig til at lægge noget energi i at sætte dig ind i den politiske kontekst, vi arbejder i. Vi mødes ca. 2 gange om måneden.

Hvis du er interesseret i at være med eller bare høre nærmere, så skriv til info@afrika.dk, gerne med lidt tekst om dig selv og hvorfor du er interesseret i vores arbejde.