T2P-gruppen

Vi styrker AK partneres kapacitet til at håndtere finansielle og administrative standarder og procedurer i AK projekter

Ved at styrke vores partnere i finansielle og administrative standarder, styrker vi den overordnede administrative ansvarlighed og gennemsigtighed. En større systematisering af regnskabsførelsen minimerer risikoen for, at der begås fejl, mens det bliver lettere at monitorere og rapportere undervejs i projekter. Samtidig skal en klar definition af arbejdsopgaver sikre bedre arbejdsprocedurer og forhindre misforståelser og korruption. Når der findes en fælles kultur for den finansielle administration, styrkes AKs partneres forhold til deres medlemmer, interessenter og donorer. 

T2P-projektet er en intervention, der følger op på Afrika Kontakts partnerseminar i 2015 om finansiel administration. T2P står for ‘Theory to Practice’ og er netop den praktiske opfølgning af det mere teoretiske seminar. 

Gennem programmer, der er skræddersyet de enkelte partneres specifikke behov, bliver de assisteret i at implementere de gældende krav og procedurer for den finansielle administration af AK projekter. Træningen af partnere udføres af to økonomimedarbejdere fra andre af AKs partnerorganisationer, der allerede har en stærk kapacitet i finansiel administration. Det overordnede fokus er praktisk træning i det dobbelte bogholderi, overheadbudgetter samt finansielle og administrative manualer. 

Følgende AK-partnere er en del af T2P-projektet: Youth Forum (Zimbabwe), Swaziland United Democratic Front (Swaziland), Foundation for Socio Economic Justice (Swaziland), Associacao de Apoio e Assistencia Juridica as Comunidades (Mozambique), The Students Union of Saguia (Western Sahara) og Health Rights Action Group (Uganda).

Såfremt du ønsker at engagere dig i T2P-gruppens arbejde eller vil høre mere om, hvad vi laver, kan du kontakte os på info@afrika.dk. Vi forventer ikke, at du har stor erfaring, men vi forventer, at du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, som vores arbejde foregår i.

Gruppen optager ikke nye medlemmer pt.