1. Februar: Den gode ansøgning del I

Dato: Onsdag d. 1. februar kl. 17.00-20

Projektudformningen og første fase af ansøgningsskrivningen

Flere grupper skal søge projekter i september og derfor afholdes to kurser om projektskrivning. På dette første kursus forklares de mere overordnede linier i, hvordan et AK projekt udformes og projektskrivningen bliver succesfuld. Desuden gives der fif og ideer til stort og småt indenfor budgetlægning, LFA, vurdering af ansøgningen og meget andet. Til sidst er der mulighed for at arbejde med ens gruppes ansøgning.

Temaer bliver blandt andet:

  •  Kommunikation med partneren under processen.
  •  Hvad er et AK projekt og hvad er det ikke? Overvejelser om, hvordan de forskellige projekter passer ind i vores strategi og partnertilgang.
  • Generelle råd til, hvad man skal have nået  når der er 1, 2 og 3 måneder til deadline.
  •   LFA’en: Forskel på objectives, indikatorer og outputs – overordnet set.
  •  Budgettet – sådan generelt. Hvordan det skal se ud i brede termer.
  •  Generelle overvejelser om, hvordan et projekt bliver godt.

Tilmelding: send en mail til info@afrika.dk med navn og gruppe

Der vil være let mad til mødet.