Konflikthåndtering i projektpartnerskaber

v Susanne Branner fra Center for Konfliktløsning
Onsdag d. 10. oktober kl 17-19
 
Konflikter fylder ofte meget i vores hverdag. De suger energi, men rummer også potentiale for udvikling og nytænkning. Hvordan lærer man at leve i og med konflikter, så de ikke bliver benspændere, men snarere springbrædder? Fokus på workshoppen vil være på konflikters forløb og optrapning, samt på de muligheder for konflikthåndtering man kan benytte sig af i sit daglige arbejde (aktiv lytning, opmærksomhed på forskellen mellem ”du” og ”jeg” sprog). Deltagerne vil få en større forståelse af både deres egen måde at møde konflikter på, og vi vil træne enkle redskaber til praktisk konflikthåndtering. Undervisningen vil tage udgangspunkt i de udfordringer man møder som aktiv i Afrika Kontakt, så alle deltagere bedes inden workshoppen tænke på en konflikt, de godt kunne tænke sig at arbejde med.