Trade and Transnational Corporations:

Attacks on civil society

Hvornår:
21. november 2018 | 17:00 til 19:00

--ENGLISH BELOW--

Dialogmøde om transnationale virksomheder og civilsamfunds råderum, med fokus på ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed.

Transnationale virksomheder er i mange tilfælde involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne især i det globale syd. Ofte ender sagerne ustraffet, eftersom effektive retsmidler ikke findes hverken nationalt eller internationalt. Lovpligtig due diligence og FNs bindende traktat om transnationale virksomheder og menneskerettigheder, er konkrete tiltag for at systematisere forebyggende indsatser fra virksomheders side, skabe mere transparens og i sidste ende sikre adgang til effektive retsmidler for ofre i tilfælde af virksomheders involvering i alvorlige krænkelser.

Dette dialogmøde belyser problematikken omkring virksomheders straffrihed og konsekvenserne for civilsamfundet fra forskellige vinkler:

-Ali Chaucate, advokat fra AAAJC Mozambique, vil præsentere sine og AAAJCs erfaringer fra provinsen Tete, hvor bl.a. mineselskabet VALE, der udvinder kul i området, er ansvarlig for alvorlige krænkelser.

-Sanne Borges, Senior Advisor fra Amnesty International, vil præsentere danske og europæiske initiativer for at forebygge krænkelser og skabe transparens omkring virksomheders ageren gennem lovpligtig due diligence i en national kontekst.

-Caroline Bjerglund Andersen, aktivist i Afrika Kontakt, vil præsentere den igangværende proces i FN-regi for at skabe en bindende traktat om transnationale virksomheder og menneskerettigheder, samt EUs rolle i processen.

I Mozambique arbejder Associacao de Apoio e Assistência Jurídica as Commundades (AAAJC) i lokalsamfund der er under indflydelse af mineindustrien. De støtter lokalsamfund i at organisere sig og kende til sine rettigheder, for at de står stærkere i deres fortalerarbejde overfor mineindustrien og det politiske system, der er under stor indflydelse af de store udenlandske virksomheder. AAAJC er ofte udsat for vold og chikane på grund af deres arbejde i lokalsamfundene. Truslen om vold begrænser lokalsamfund og de organisationer der støtter dem i at fortsætte deres arbejde for retfærdighed. AAAJCs virkelighed er desværre ikke unik, men nærmere et symptom på den systematiske straffrihed.

Mødet afholdes på engelsk. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til info@afrika.dk senest den 19. november.

Mødet er støttet af Globalt Fokus og Europanævnet.

----------

Dialogue Meeting on Transnational Corporations' attacks on civil society with a special attention to the freedom of association, freedom of assembly, and freedom of expression.

Transnational Corporations (TNCs) have an extensive history of human rights violations and therefore contribute negatively to the increasingly shrinking civil society in the Global South. Their violations are often carried out with impunity, as there is no effective and rigorous legislation. Some have labelled the systemic way in which TNCs act with impunity, the architecture of impunity. This dialogue meeting will address the architecture of impunity and its consequences for the civil society from different angles:


-Ali Chaucate, lawyer from AAAJC in Mozambique, will talk about his personal and AAAJC’s experience with violations from transnational coalmining corporation VALE.


-Sanne Borges, Senior Advisor from Amnesty International, will focus on business and human rights through legal due diligence in a national context.


-Caroline Bjerglund Andersen, Activist in Afrika Kontakt, focuses on Afrika Kontakt’s work with the UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights and the role of EU in the process.


In Mozambique Associacao de Apoio e Assistência Jurídica as Commundades (AAAJC) continues to mobilize local communities and increase their capacity to hold the large mining corporations accountable to national legislation and expose their links to politicians. Police and hired private security companies often interfere with the work of AAAJC through use of violence. Rather than being an individual case, AAAJC’s experience is symptomatic of the architecture of impunity.

Afrika Kontakt and Amnesty International will present the initiatives to enhance systematical preventive measurements and reporting on behalf of corporations and secure access for victims to justice through the current processes in UN to create a binding treaty and the national initiatives on business due diligence respectively.

The meeting is free of charge, but please register by email to info@afrika.dk.

The meeting is supported by Globalt Fokus and Europanævnet.