INTRO MØDE

Bliv aktiv i Afrika Kontakt

Er du interesseret i global udvikling og mener du også at vores verden er ulige og uretfærdig. Så kan du blive aktivist i Afrika Kontakt.
Hvornår:
28. maj 2018 | 17:00 til 19:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Wesselsgade 2, 2200 København N

~~English below.
Er du interesseret i global udvikling og mener du også at vores verden er ulige og uretfærdig. Så kan du blive aktivist i Afrika Kontakt. Vi er en stor gruppe aktivister fordelt på en række arbejdsgrupper der søger flere hænder, hjerter og hjerner. Både de grupper der arbejder med projekter med vores partnere i det globale syd, og dem der arbejder lokalt i Danmark for at påvirke processen her i landet har brug for flere aktive.
Afrika Kontakt er en politisk forening, og vi er derfor på udkig efter andre der tænker politisk (og vil bruge den tid det tager af være aktiv). I Afrika Kontakt er der plads til nye ideer og projekter, og vi værdsætter det kollektive.
Vi arbejder politisk med at skabe en ny dagsorden der bygger på solidaritet og ikke på vækst, frihandel og forsat overforbrug af klodens resurser.
Vi har partnere i det globale Syd, og projekter i Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe og Mozambique.
Følgende grupper ønsker flere aktive:
Stop Osians gabbing gruppen, Zimbabwe gruppen, Vestsahara gruppen, Handels gruppen, Klima gruppen og Research gruppen. Desuden er vi ved at oprette nye arbejdsgrupper. Dem vil du også kunne høre mere om på mødet.
Kom og hør hvordan vi arbejder og med hvad.
Læs mere her:
https://afrika.dk/bliv-aktiv
--------------------
Are you interested in global development and you also believe that our world is unequal and unfair. Then you can become an activist in Afrika Kontakt. We are a larger group of activists divided into a number of working groups seeking more hands, hearts and minds. Both groups working with projects with our partners in the global south and those working locally in Denmark to influence the process in this country need more active.
Africa Contact is a political association and we are therefore looking for others who think politically (and will use the time it takes to be active). In Afrika Kontakt, there is room for new ideas and projects, and we appreciate the collective.
We are working politically to create a new agenda based on solidarity and not on capital growth, free trade and continued overuse of the planet's resources.
We have partners in Global South, and projects in South Africa, Swaziland, Zimbabwe and Mozambique.
The following groups want more active:
Stop the Ocean Grabbing group, the Zimbabwe group, the Western Sahara group, the trade group, the climate group and the research group. In addition, we are setting up new working groups.
Come and hear how we work and what.
See you

Kalender

Torsdag, marts 28, 2019 - 17:00 til 18:30
Fredag, maj 17, 2019 - 12:00 til Lørdag, maj 18, 2019 - 22:00
Mandag, juni 17, 2019 - 13:00 til 16:00
Lørdag, april 13, 2019 - 14:00 til 17:00