Thursday Talk:

Danish investments in mad mining in Mozambique

Afrika Kontakt and Mellemfolkeligt Samvirke invite you in for an evening about the life at the edge of a coal mine and the link to Danish pension clients.
Hvornår:
22. november 2018 | 17:00 til 19:00
Hvor:
Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N

Forced displacement, air and groundwater pollution, and severe health impacts are some of the consequences the communities affected by the coal mining industry in Mozambique denounce. From a Danish perspective the climate implications are an evident add-on to the lists of reasons why not to invest in this industry.

Anyway, plenty of Danish pension funds, including JØP, PensionDanmark and Pensam, hold investments in the large coal corporation VALE, who is profiting from extracting the Mozambican coal.

Today, you are going to hear from three critics of these circumstances:

Ali Chaucate, lawyer from AAAJC (Associacao de Apoio e Assistência Jurídica as Commundades) in Mozambique, will talk about his personal and AAAJC’s experience with violations from the transnational coal mining corporation VALE.

Ole Stage from Afrika Kontakt will present the findings on Danish investments in the Mozambican Coal industry and the newest reactions to the case from Danish pension funds.

Jonah Wigerhäll, Senior Policy Advisor from Mellemfolkeligt Samvirke will present the overall view of ethics in Danish pension investments and the campaign Aktive Pensionskunder.

Afrika Kontakt’s partner organization AAAJC works with democratic mobilization of local communities in the Tete-province in Mozambique and supports the population in seeking redress and compensation for violations caused by extractive industries and mega projects in the province. The Tete province holds an estimated 23 billion tons of coal reserves and approximately 60% of land in Tete is already tied up in mining concessions. The Brazilian transnational corporation VALE has mining activities all over the world. In the Tete-province they extract coal for the global market. Eight Danish Pension Funds hold investments in VALE Mozambique and uphold their investments even though Afrika Kontakt and Aktive Pensionskunder has drawn their attention to the atrocities occurring to the local communities in the area of mining.

Thursday Talks are informal events, where you can ask questions. Bring your friends and come have a beer or a cup of coffee with us.

The interview will be in English, and it will be livestreamed on this site.

------------------------------------------------------------

Thursday Talks er tilbage den 22. november med fokus rettet mod endnu en skandale! Afrika Kontakt og Mellemfolkeligt Samvirke inviterer dig til en aften om livet på kanten af en kulmine og linket til danske pensionskasser.

Tvungen flytning, luft- og grundvandforurening samt alvorlige sundhedsskader er nogle af de konsekvenser som de lokalsamfund, der er berørt af kulmineindustrien i Mozambique, kritiserer. Fra et dansk perspektiv er de klimamæssige konsekvenser en indlysende tilføjelse til listen med begrundelser for ikke at investere i denne industri.

Alligevel har flere danske pensionskasser, inklusiv JØP, PensionDanmark og Pensam, investeringer i den store kulvirksomhed, VALE, som tjener penge på at udvinde kul i Mozambique.

I dag vil du høre fra tre folk, der kritiserer disse omstændigheder:

Ali Chaucate, advokat fra AAAJC (Associacao de Apoio e Assistência Jurídica as Commundades) I Mozambique, vil snakke om hans personlige samt AAAJC’s oplevelser med overtrædelser fra den transnationale kulminevirksomhed, VALE.

Ole Stage fra Afrika Kontakt vil præsentere resultater om danske investeringer i den mozambikanske kulindustri samt de seneste reaktioner vedrørende sagen fra de danske pensionskasser.

Jonah Wigerhäll, seniorpolitisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke, vil præsentere det overordnede syn på etikken i danske pensionsinvesteringer samt kampagnen Aktive Pensionskunder.

Afrika Kontakts partnerorganisation, AAAJC, arbejder med demokratisk mobilisering af lokalsamfundene i Tete-provinsen i Mozambique og bakker befolkningen op i at søge kompensation for overtrædelserne forårsaget af udvindingsindustrien og megaprojekterne i provinsen. Tete-provinsen i Mozambique har kulreserver på anslået 23 milliarder tons og omkring 60% af alt land er allerede inddrevet til minedrift. Den transnationale brasilianske virksomhed, VALE, har mineaktiviteter over hele verden. I Tete-provinsen udvinder de kul til det globale marked. Otte danske pensionskasser har investeringer i VALE Mozambique og de fastholder disse på trods af, at Afrika Kontakt og Aktive Pensionskunder har gjort dem opmærksom på de ugerninger, som begås mod lokalsamfundene i mineområdet.

Thursday Talks er nogle uformelle arrangementer, hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål. Så tag dine venner under armen og drik en øl eller kop te med os!

NB! Interviewet vil foregå på engelsk og vil blive livestreamet her på siden.