Klimamarch

Folkets Klimamarch København: Valget 2019

GØR VALGET TIL ET KLIMAVALG - VI MARCHERER UNDER VALGKAMPEN
Hvornår:
17. juni 2019 | 13:00 til 16:00
Hvor:
København - sted kommer senere

Folketingsvalget 2019 står for døren. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. Det gør vi den næstsidste lørdag før valget. BEMÆRK: DEN ENDELIGE DATO FASTLÆGGES SÅ SNART VALGET UDSKRIVES.

Klimakrisen er over os—og vi har travlt. Derfor skal klima være det vigtigste emne under den kommende valgkamp. Lad os vise folketingskandidaterne, at vi vil have handling—nu!

DERFOR BEDER VI ALLE OM AT GÅ:
- For en grøn omstilling, som starter umiddelbart efter valget, og som sikrer at det danske klimaaftryk halveres i 2030 og går i nul i 2040
- For en grøn omstilling, som bygger på social retfærdighed og medmenneskelighed
- For et Danmark, som sætter mennesker og miljø før økonomisk vækst
- For et Danmark, der viser vejen globalt ved at blive et miljømæssigt bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund
- For et Danmark, som internationalt kæmper for at give en større stemme og støtte til de nationer, grupper og individer der er mest sårbare over for klimaforandringerne 

Vi samles for at viser opbakning til alle politikere, der tør tage de modige beslutninger, der skal til for at afværge klimakrisen. For hver dag uden handling bliver problemet sværere at løse, og derfor vil vi inden valget samles om at give et klart klimamandat til vore politikere – uanset hvilket parti de måtte tilhøre.

Vi ønsker at skabe en inkluderende og mangfoldig begivenhed, som kan samle folk på tværs af alder, baggrund, partitilhørsforhold, osv. Vi vil løbende informere om marchen på Folkets Klimamarch København, denne side, og på vores hjemmeside www.klimamarchkbh.com.

Folkets Klimamarch arrangeres igen i år af et netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Marchen støttes af en voksende gruppe af organisationer som alle arbejder for ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed.

ENGLISH VERSION:

MAKE THE ELECTION A CLIMATE ELECTION - WE’LL MARCH DURING THE CAMPAIGN

The 2019 Elections for Parliament are coming closer. The People’s Climate March Copenhagen are going into the streets again. The second to last Saturday before the parliamentary election, people will come together to demand climate justice and meaningful action – not just rhetoric – by the politicians. Every day without action the problem becomes harder to solve and therefore we will show our support to politicians who are willing to make the difficult decisions - no matter what their party affiliations are.

We work for an inclusive and diverse event that unites people across generations, background, political affiliations, etc. Just like last year, we are a network of concerned citizens from a mix of backgrounds and experience with grassroots mobilization. The march is supported by a growing coalition of organizations and networks at the forefront of fighting for responsible climate action and social justice.