Generalforsamling

Generalforsamling i Afrika Kontakt

Ordinær generalforsamling i Afrika Kortakt
Hvornår:
13. april 2019 | 14:00 til 17:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Wesselsgade 2 st - 2200 København N

Der kommer et forslag om at foreningen ændre navn. Forslag til vedtægtsænkninger udsendes elektronisk via vores nyhedsbrev jævnfør tidsfristerne i vedtægterne. 
Alle der har betalt medlemskontingent kan deltage. Der vil være kontrol af dette ved indgangen.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Afrika Kontakts skriftlige beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
  4. Vedtagelse af arbejdsplan
  5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
  9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

Vel mødt
Forretningsudvalget i Afrika Kontakt

Kalender

Mandag, juni 17, 2019 - 13:00 til 16:00
Søndag, marts 17, 2019 - 08:30 til 17:30
Fredag, marts 8, 2019 - 16:30 til 18:30
Onsdag, marts 6, 2019 - 17:00 til 19:30
Lørdag, april 13, 2019 - 14:00 til 17:00