Oplæg:

Udvikling for hvem?

Hvornår:
11. januar 2019 | 14:30 til 16:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Wesselsgade 2, 2200 København N

I dag er der stort fokus på private samarbejder i udviklingsbranchen. I Afrika Kontakt ved vi fra vores partnere i det globale Syd, at den slags samarbejder sjældent har positive konsekvenser for lokalsamfundene - tværtimod. Udvindingsprojekter verden over, der ofte glorificeres som udvikling, er en god forretning for verdens rigeste lande og virksomheder - men en uønsket, ødelæggende og ofte fatal berøvelse af ressourcer for de lokalsamfund, der mod deres vilje skal lægge land til.

I Afrika Kontakt har vi fået en ny arbejdsgruppe, der ønsker at ændre det nuværende udviklingsparadigme og lade det være op til lokalbefolkningerne selv at vælge hvilken form for udvikling, de foretrækker.
Vi har i gruppen særligt fokus på minedrift og udvindingsindustrien generelt, da vores partnere i Syd er i gang med at kickstarte en global kampagne for at sikre retten til at sige nej (til udvinding af deres ressourcer). Denne kampagne vil vi gerne støtte og give et dansk sidestykke med fokus på spørgsmålet: Udvikling for hvem?

Vi søger nye aktivister, der vil være med til at skabe en stærk kampagne, som har til formål at ryste fortællingen inden for udviklingsarbejde og skabe debat omkring Danmark og vestens rolle i dette. Derfor inviterer vi til en infoaften, hvor der serveres æbleskiver og bliver fortalt om baggrunden for kampagnen og vejen frem.

HVIS DU VIL VIDE MERE OM KAMPAGNEN:
Under kampagnenavnet "Udvikling for hvem?" vil vi sætte gang i den offentlige debat og ændre fortællingen om, hvordan vi i Danmark opfatter udvindingsindustrien og de såkaldte “udviklingsprojekter”. Kampagnen, og arbejdsgruppens generelle arbejde, skal understrege den klare sammenhæng mellem vores handlinger, levevej og investeringer i det Globale Nord, og den grusomme virkelighed vi ser i det Globale Syd, som alt for sjældent diskuteres i udviklingsdebatten.

Vi har tre hovedmål med kampagnen:
- At støtte vores partnere i det Globale Syd i at sikre retten til at sige nej til uønskede og ødelæggende udviklingsprojekter
- At påvirke organisationer og investorer i Danmark til at overveje konsekvenserne og tage stilling til den nuværende diskurs omkring udviklingsarbejde
- At skabe et handlingsnetværk i Danmark, der mobiliserer aktioner og opfordre til handling omkring b.la. hensigtsmæssig udvikling, degrowth og gode alternativer til ressourceudvinding.

Kampagnen er stadig i sin spæde udvikling, og vi håber at finde nye, engagerede aktivister, der vil være med til at udforme kampagnen og bevægelsen.