Ikke-voldelig modstand

Her kan du finde materialer om ikke-voldelig modstand mod udemokratiske regimer
21. juni 2016

I kategori

I kategori:

Mange steder i verden lever folk under udemokratiske og brutale regimer. Her kan du finde materialer om kampen for at skabe et demokratisk samfund


Gene Sharp: From dictatorship to democracy

>> Den amerikanske fredsforsker Gene Sharps bog er en form for guide til, hvordan man på fredelig vis kan vælte et diktatur. Strategisk tænkning og principiel ikke-vold er nøgleord, og bogen har inspireret revolutioner verden over, fra Burma til Serbien til Egypten.

     Læs den her

Brian Martin: Backfire Manual

>> The backfire model beskriver hvordan uretfærdige handlinger og overgreb ind imellem giver bagslag for den, der begår overgrebet, så det gør mere skade end gavn for vedkommende. Brian Martins manual er en guide til, hvordan man kan benytte modellen strategisk og vende vold og undertrykkelse til sin egen fordel. 

     Læs den her.

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.