Arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne er hjertet i Afrika Kontakt

De aktive i Afrika Kontakt arbejder i en lang række arbejdsgrupper. Det er altid muligt at oprette nye grupper, men en ny gruppe skal arbejde inden for de rammer vi har vedtaget i organisationen.

Der er ca. 200 aktive i grupperne. Det betyder, at der hver dag er et eller flere møder i vores mødelokaler. Grupperne er ansvarlige for alle opgaverne tilknyttet gruppens arbejde.

De aktive i grupperne står derfor selv for at skrive projektansøgningerne, have kontakten til partnerne i Afrika, sikre budgetkontrol og ikke mindst arbejde med politiske spørgsmål med relevans for vores partnere. 

En gruppe består af mellem 5 og 25 personer med forskellig baggrund. Sammen arbejder de for at løse de opgaver, som de har sat sig for. En gruppe mødes typisk et par gange om måneden, men da der også er møder i undergrupper, vil der typisk være tre til fem møder om måneden for en aktiv i Afrika Kontakt.

Du kan her læse mere om at blive aktiv i Afrika Kontakt og nedenfor finde en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper.

Grupper og undergrupper i Afrika Kontakt april 2016

Forretningsudvalget

(Valgt på generalforsamlingen)

 • Økonomi og fundraising udvalget (Åben gruppe)
 • Organisationsudvalget (Åben gruppe)
 • Politik udvalg (Åben gruppe)

Sydafrika/TCOE/fundraising gruppen

(Skal rejse penge og lave kampagne med vores partner i Sydafrika, TCOE. Emne jordrettigheder og CSR) (Åben gruppe)

 

Swaziland gruppen

 • SUDF gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • FSEJ gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • EU FSEJ gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • SAPSN gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Dagsværks gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Politik og kampagne gruppen (Åben gruppe)

Zimbabwe gruppen

 • YF gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • IYWD gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • WOZA gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)

Mozambique gruppen

 • Projekt gruppen med ansvar for projekt i Mozambique. (Åben gruppe)
 • Informations og politik gruppen (Åben gruppe)

Somalia gruppen

 • Projekt gruppen med ansvar for projektet i Somaliland. (Åben gruppe)

Fiske gruppen

 • Projektgruppen med ansvar for det Pan-Afrikanske projekt. (Åben gruppe)
 • Madsuverænitets gruppe (Forum sammen med andre om bæredygtig madproduktion)
 • Politisk gruppe (Åben gruppe)

Vestsahara gruppen

 • Projekt gruppen med ansvaret for projektet. (Åben gruppe)
 • Freds monotorings gruppe der skal starte venskabsprogram med unge (Åben gruppe)
 • Politik og kampagne gruppen (Åben gruppe)

Sundhedsrettigheds gruppen (Uganda)

 • Projekt gruppen med partnerne i Uganda. (Åben gruppe)
 • Informations gruppen (Åben gruppe)

T2P gruppen

 • Erfaringsudveksling mellem Afrika Kontakt og vores partnere om administrativ styrkelse.

Kampagne gruppen

 • Handel/TTIP gruppen (Åben gruppe)
 • Klima gruppen (Åben gruppe)

Sikkerhedsgruppe

 • Arbejder med IT og person sikkerhed hos AK og med vores partnere. (Åben gruppe)

Sekretariatet

De ansatte og praktikanter.

 • Projekt og økonomi team
 • Kampagne og medlems team