Arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne er hjertet i Afrika Kontakt

De aktive i Afrika Kontakt arbejder i en lang række arbejdsgrupper. Det er altid muligt at oprette nye grupper, men en ny gruppe skal arbejde inden for de rammer vi har vedtaget i organisationen.

Der er ca.150 aktive i grupperne. Det betyder, at der hver dag er et eller flere møder i vores mødelokaler. Grupperne er ansvarlige for alle opgaverne tilknyttet gruppens arbejde.

De aktive i grupperne står derfor selv for at skrive projektansøgningerne, have kontakten til partnerne i Afrika, sikre budgetkontrol og ikke mindst arbejde med politiske spørgsmål med relevans for vores partnere. 

En gruppe består af mellem 5 og 25 personer med forskellig baggrund. Sammen arbejder de for at løse de opgaver, som de har sat sig for. En gruppe mødes typisk et par gange om måneden, men da der også er møder i undergrupper, vil der typisk være tre til fem møder om måneden for en aktiv i Afrika Kontakt.

Du kan her læse mere om at blive aktiv i Afrika Kontakt og nedenfor finde en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper.

Grupper og undergrupper i Afrika Kontakt, marts 2018

Forretningsudvalget

(Valgt på generalforsamlingen)

 • Økonomi- og fundraisingsudvalget (Åben gruppe)
 • Organisatorisk udvalg (Åben gruppe)
 • Politik udvalg (Åben gruppe)

Sydafrikagruppen

 • Arbejder særligt med jord- og arbejdstagerrettigheder. Er ved at stable et projekt på benene i samarbejde med partneren. (Åben gruppe)

Swazilandgruppen

 • SUDF gruppen (projektgruppe) (Åben gruppe)
 • Politik- og kampagnegruppen (Åben gruppe)

Zimbabwegruppen

 • IYWD gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)

Mozambiquegruppen

 • Projektgruppen med ansvar for projekt i Mozambique. (Åben gruppe)
 • Informations- og politikgruppen (Åben gruppe)

Ocean Grabbing gruppen

 • Projektgruppen med ansvar for det panafrikanske projekt. (Åben gruppe)
 • Madsuverænitetsgruppe (Forum sammen med andre om bæredygtig madproduktion)
 • Politisk gruppe (Åben gruppe)

Vestsaharagruppen

 • Projektgruppen (Åben gruppe)
 • Politik-, lobby- og kampagnegruppen (Åben gruppe)
 • Sahara Marathon gruppen (Åben gruppe)

Sundhedsrettighedsgruppen (Uganda)

 • Projektgruppen med partnerne i Uganda. (Åben gruppe)
 • Informationsgruppen (Åben gruppe)

Klimagruppen

 • Projekt- og kampagnegruppe (Åben gruppe)

Kampagnegruppen

 • Arbejder med AK's løbende kampagner (Åben gruppe)
 • Researchgruppen (Åben gruppe)

Handelsgruppen

 • Politik- og kampagnegruppe (Åben gruppe)

Sekretariatet

De ansatte og praktikanter.

 • Projekt og økonomiteam
 • Kampagne og medlemsteam