Udvikling skal ikke være en forretning!

Da det danske folketing i starten af 2017 vedtog en ny udviklingsstrategi "Verden 2030", blev den mødt med ros fra det danske civilsamfund, og særlig godt modtaget af erhvervslivet. Strategien følger en bekymrende global tendens, hvor udvikling først og fremmest handler om at sikre de bedste muligheder for virksomheder og økonomisk vækst. Og hvor frihandel, markedsdrevet udvikling og private investeringer opfattes som vejen frem.

Den nye strategi er endnu et eksempel på, hvordan vi forsøger at bekæmpe den globale ulighed, klimakrisen og verdens konflikter med et middel, som er selv samme årsag til, at vi står med disse massive problemer og uretfærdige systemer i dag. I Afrika Kontakt mener vi, at tiden er inde til et opgør med denne form for udviklingsforståelse. Sammen kan vi stille spørgsmålstegn ved, hvem denne form for udvikling egentlig kommer til at gavne, og om det virkelig er den bedst mulige strategi til at sikre en mere lige, retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.  

Vær med til at skabe debat – skriv til venstrefløjspolitikerne
Mens det ikke kan undre nogen, at det danske erhvervsliv var tilfredse, bør det vække bekymring, at strategien ikke var årsag til mere kritisk debat blandt udviklingsmiljøet og partierne til venstre for midten. Faktisk stemte alle Folketingets partier for strategien, med undtagelse af Enhedslisten. Vær med til at sætte fokus på strategiens bagside og understrege, at vi er mange, der ønsker at støtte en anden form for samfundsudvikling. Skriv til de politikere, der stemte for fra Alternativet, SF og Socialdemokratiet her:

Kære [det medlem af folketinget du vælger ovenfor, indsættes automatisk]

Jeg er blevet opmærksom på, at du støttede den nye udviklingsstrategi – Verden 2030 - og de politiske tiltag, denne vil medføre de kommende år. Det undrer mig, at netop du og dit parti kan støtte en sådan strategi, da de tiltag, som strategien fremmer risikerer at skabe større ulighed frem for udvikling til gavn for verdens fattige. Og det er, som jeg ser det, langt fra hvordan dit parti normalt omtaler udviklingsbistanden.

Det undrer mig, at du er enig i, at der nu skal ske ”et liberalt paradigmeskifte” i udviklingsbistanden, som daværende udenrigsminister Kristian Jensen omtalte strategien. Går du og dit parti virkelig ind for en neoliberal tilgang til udvikling, hvor økonomisk vækst og det frie marked, herunder frihandel, er de redskaber, hvormed man skal bekæmpe fattigdom? FN’s verdensmål står godt nok centralt i strategien, men opgaven er fortsat at fremme dansk eksport, danske jobs og sikre Danmarks sikkerhed. Og man kan forstå ud fra strategien, at Verdensmålene blot er redskaber, der skal sikre disse danske målsætninger.

Der burde også være god grund til bekymring, når man ser på hvordan strategien ønsker at markedsliggøre (læs privatisere) sociale ydelser såsom uddannelse, sundhed og naturressourcer, herunder hav, jord og vand. Er det en politik, som du og dit parti også har tænkt jer at fremme i Danmark, eller er det kun en kur for fattige lande?

Strategien er fyldt med flotte ord – men jeg har svært ved at se hvordan de konkrete tiltag og politikker vil løse de udfordringer, som verdens fattigste lande står overfor og være med til at sikre en mere lige og bæredygtig samfundsudvikling.

Du bør spørge dig selv:

  • Hvem vil denne udvikling i praksis gavne, og bør dansk udviklingsbistand også nødvendigvis være med til at udvikle Danmark?
  • Er det udviklingsbistandens opgave at fremme og støtte danske virksomheders eksport til fattige lande?
  • Sikrer udviklingsbistanden en fair fordeling af ressourcer, eller bidrager den til det voksende skel mellem rig og fattig globalt?

Jeg ser frem til dit svar.

Med Venlig Hilsen
[Dit navn indsættes automatisk]

I UDVIKLINGENS NAVN

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev