AIDC: Op-Ed: ‘Resistance is fertile’ – Amadiba agriculture challenges elite mining agenda

Right 2 Say No

Udvindingsindustriens ekstraktivisme

Begrebet ekstraktivisme bruges til at beskrive udvindingsindustriens rovdrift på råmaterialer og naturressourcer. Industrien profiterer på eksporten af disse varer uden gavn for eller hensyn til den lokale befolkning.

Sydafrikas Wild Coast, hvor Amadiba Folket lever og deres forfædres knogler er begravet, har i mere end ti år været scenen for en kamp om retten til at sige nej. Retten til at sige nej til planen om en 2 kilometer bred og 22 kilometer lang åben titanium mine.

For at styrke Amadiba Folkets sag blev civilsamfundsorganisationen Amadiba Crisis Committee (ACC) stiftet.

Den sydafrikanske regering har både på nationalt og lokalt plan store finansielle interesser i udvindingsindustriens ekstraktivisme. Store transnationale mineselskaber lægger mange penge i både lobbyarbejde såvel som bestikkelser og strategiske ansættelser af individer i områder, hvor de har interesse i at udvinde naturressourcer. Det betyder, at civilsamfundets kamp mod de store transnationale selskaber næsten altid er nyttesløse. Problematikken er ikke isoleret til Sydafrika, og især civilsamfund i de andre sydlige afrikanske stater lider under den, selvom problemet eksisterer verden over.

ACCs kamp har ikke været uden ofre. I marts 2016 blev lederen, Bazooka Rhadebe, myrdet. Andre i ACC frygter ligeledes for deres liv og kan ikke længere bevæge sig rundt uden beskyttelse. Civilsamfundets kamp fortsætter dog stadigt ufortrødent.

I 2018 startede ACC i samarbejde med civilsamfundsorganisationen, Alternative Information and Development Center (AIDC), Right 2 Say No kampagnen. Amadiba Folkets sag er ikonisk og har lagt grundstenene for hele Right 2 Say No kampagnen.

Right 2 Say No belyser problematikker omkring land-grabbing, miljønedbrydelse, virksomheders udnyttelse af lokalsamfund og den systematiske straffrihed, som fritstiller virksomhederne til at overtræde menneskerettighederne og gældende lovgivning. Kampagnen sigter mod at øge bevidstheden og mobilisere ramte samfund og civilsamfundsorganisationer til at modstå disse udnyttelser gennem en bred solidaritetsbevægelse. Målet er at lægge pres på stater, retssystemer, importører og investorer til at ændre deres nuværende samarbejde med de transnationale selskaber, som er skyldige i overtrædelserne.